Zimnú údržbu zabezpečoval aj nový traktor Zetor Proxima

S prichádzajúcou jarou sa v našej spoločnosti končí zimná údržba chodníkov, ciest a koľajísk. Tohtoročná zima bola skôr mierna, kalamita nenastala a problémy neboli ani počas silnejších mrazov. Pracovníci prevádzkarne doprava preto zvládali plynulo udržiavať komunikácie vo vyhovujúcom a bezpečnom stave, a to aj počas výdatnejšej snehovej pokrývky.

Vedenie prevádzkarne sa na zimu pripravovalo s časovým predstihom. Už v októbri vypracovalo operatívny plán na celú sezónu. „Okrem toho sme nachystali mechanizmy a vybrali ľudí, ktorí budú mať pohotovosť,“ doplnil Ing. Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava.

Situáciu zvládali

Vďaka priaznivému počasiu a menšej intenzite zrážok dokázali zamestnanci dopravy odhŕňať sneh priebežne.
„Najhoršia situácia bola na Štedrý deň a v prvý sviatok vianočný. Vtedy ho napadlo najviac. Ešte 24. decembra sme v dennej zmene rozhŕňali cesty v areáli závodov. Druhé výdatné sneženie bolo až na konci januára,“ povedal P. Krajan. Intenzita sneženia inak nebola počas zimného obdobia výrazná, s výnimkou spomínaných dní. Zjazdnosť ciest a údržba chodníkov boli preto bezproblémové a platilo to aj v období výskytu ľadu na jednotlivých komunikáciách.

„Starali sme sa o chodníky v rámci tých miest, ktoré máme v správe. Cieľom bolo zabrániť pádom a následným zraneniam našich zamestnancov. Prioritou bolo udržať bezpečné plochy, aby sa ľudia nešmýkali pri presune medzi jednotlivými prevádzkarňami a budovami, ako aj mimo areálov ŽP,“ vysvetlil.

Špičkový stroj

Zvládnuť údržbu bez väčších problémov pomohol aj úplne nový stroj, ktorý naša spoločnosť zakúpila pred zimnou sezónou. Ide o traktor Zetor Proxima CL 110. Má modernú výbavu a výrazne tak uľahčuje správu komunikácií. Vozidlo má prednú šípovú radlicu. V zadnej časti sa nachádza posypové a rozmetacie zariadenie. Nový stroj je veľkým prínosom aj pre samotných šoférov, keďže je jednoduchý na ovládanie.

„Ide o špičkový traktor a práve šípová radlica umožňuje otvorenie a zatvorenie v rôznych uhloch. Posypový mechanizmus je elektronicky ovládaný, čiže vodič si vie určovať, okrem intenzity posypu, aj stranu, na ktorú bude štrk alebo soľ dopadať,“ predstavil novinku P. Krajan a pokračoval: „Keď sa pohybuje blízko budov alebo parkovísk s odstavenými vozidlami, vodič dokáže rozmetacie zariadenie posypu nastaviť tak, aby kamienky nepoškodili fasádu, prípadne lak alebo sklo na zaparkovaných automobiloch.“

Vedúci prevádzkarne následne doplnil, že montáž pluhu alebo posypového zariadenia na vozidlo trvá asi dvadsať minút. Ide o rýchly proces, ktorý umožňuje flexibilne reagovať na vzniknuté podmienky na vozovkách.

„Všetky úkony dokáže urobiť vodič sám, viac ľudí k tomu potrebných nie je. Jednoducho nainštaluje či odinštaluje prídavné zariadenie, pripojí alebo odpojí hydraulické hadice, ktoré napájajú zariadenia a ovládajú ich,“ vysvetlil.

Bez problémov aj na železnici

Zimné mesiace nemali vplyv ani na fungovanie železničnej dopravy. Silné mrazy a sneh problémy nenarobili. „Sneženie bolo v norme, takže sme nemali žiadne výpadky. Jediná kolízia v podobe vykoľajenia nastala z dôvodu zle dotlačenej výhybky vplyvom mokrého snehu. Našťastie, k žiadnym vážnym následkom či zraneniam nedošlo,“ povedal P. Krajan. Zároveň poukázal, že najväčšie problémy na koľajach spôsobuje práve vlhký sneh, ktorý zostáva vo výhybkách, ale aj na túto situáciu sú naši zamestnanci pripravení.

„Na mnohých výhybkách je inštalovaný elektrický ohrev. Ak je správne zapojený, dokáže ich udržiavať v takom stave, aby sa dali bez problémov prestavovať.“
S končiacou sa zimnou sezónou prichádza obdobie upratovania. Prevádzkareň doprava pripravuje vozidlá, aby išlo všetko podľa harmonogramu a hneď, ako počasie dovolí, začnú jej pracovníci s čistením asfaltových povrchov. V tomto období už majú zmapované poškodenie ciest a výtlky po zimnom období, aby vedeli realizovať ich opravu. Súčasťou prác bude aj obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia.

„Do konca marca máme ešte pohotovosť. V prípade ochladenia, sneženia či mrazu vieme zabezpečiť údržbu komunikácií. Následne už spojazdníme zametacie vozidlo a budeme čistiť vozovky a chodníky od kamienkov a prachu. V súčasnosti je zazimované, aby v ňom nezamrzla voda. Keď sa oteplí, napustíme ho vodou, urobíme prehliadku, vyskúšame a ak bude fungovať bez problémov, začneme s upratovaním,“ dodal v závere.

Zetor Proxima CL 110 bol zakúpený pred začiatkom tohtoročnej zimy. Foto: ŽP doprava