Podpísali Kolektívnu zmluvu

  Starostlivosť o zamestnancov v Železiarňach Podbrezová a.s. je každoročne predmetom Kolektívnej zmluvy a Programu Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti  starostlivosti o zamestnancov. Obsah týchto dvoch dokumentov je základom benefitov vyplývajúcich z platnej legislatívy, Zákonníka práce, ale v našej spoločnosti je už historicky úplnou samozrejmosťou poskytovať zamestnancom aj nadštandardné výhody nad rámec aktuálnej legislatívy štátu. … Čítať ďalej

Uplynulý rok bol vo výrobe po viacerých stránkach úspešný

  Rok 2021 bol poznačený vysokým nárastom cien energií a vstupných materiálov. V jeho úvodných mesiacoch výrazne vzrástol dopyt po našich výrobkoch. Preto sme v prvom kvartáli pristúpili v prevádzkarňach oceliareň a valcovňa bezšvíkových rúr k zmene organizácie práce. Prešli sme z trojzmenného šesťdňového pracovného režimu na štvorzmenný nepretržitý pracovný režim. Posledné mesiace uplynulého roka … Čítať ďalej

Do roku 2022 vstupujeme s pozitívnymi vyhliadkami a nádejou na ukončenie pandémie

  Nový rok prináša i pre Železiarne Podbrezová nové výzvy a plány. V našej tradičnej ankete sme oslovili vedúcich prevádzkarní a odborov, aby v krátkosti zhodnotili uplynulý rok, prezradili, aké očakávania majú v tom novom a čo prajú zamestnancom, kolegom a čitateľom novín Podbrezovan v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Ing. Ivan Liščinský, vedúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových … Čítať ďalej

Dychová hudba Železiarne Podbrezová opäť koledovala

  Naša dychovka po ročnej odmlke opäť potešila zamestnancov Železiarní Podbrezová a obyvateľov okolitých obcí. Hoci dlho nebolo jasné, či kvôli pandémii bude takáto možnosť, napokon sa dolinou ozývali tóny umelcov a ich nástrojov. Vlani protipandemické opatrenia neumožnili koledovať vôbec. Tento rok bola situácia o niečo priaznivejšia a naši hudobníci mohli aspoň v obmedzenom režime … Čítať ďalej

Úrazové poistenie sa mení na skupinové životné

  Vážení zamestnanci spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a zamestnanci ŽP GROUP. Predstavenstvo ŽP a.s. pre vás pripravilo od 1. januára 2022 nové skupinové životné poistenie v Allianz – Slovenskej poisťovni, pri ktorom plnenie plynúce z poistenia bude poskytnuté priamo zamestnancovi. Dôvodom uzatvorenia nového typu poistenia je zabezpečenie vás a vašich rodín počas výkonu povolania v … Čítať ďalej

V decembri odišli

  do predčasného starobného dôchodku Ing. Janka RAFAYOVÁ Zdenko SRNIAK Vladimír ŠVANTNER Milan TŔNIK   do starobného dôchodku Jolana KOCÚROVÁ Ing. Libor MARTIAK Miroslav ORAVEC Aneta POTOČÁROVÁ V mene vedenia Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

V januári blahoželáme

  Pracovné jubileá 25 rokov Ivana ANDREUTTIOVÁ Jozef BALIAK Radoslav BELLA Robert BLAŠKO Martin DEMIAN Michal ĎURINDA Kristián FEDOR Ing. Ľubomír CHAMAJ Miloš KOSTURÍK Marian KOVALČÍK Ing. Peter KRAJAN Katarína KRIŠKOVÁ Ing. Pavol KÜHNEL Erik KUPEC Juraj KURAJDA Jozef KÜRTY Ján MEDVEĎ Miroslav ORAVEC Milan POTANČOK Agnesa ROMANČÍKOVÁ Robert SOLIAR Erik ŠPILÁK   35 rokov … Čítať ďalej

Poďakovanie

  Ďakujem generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. Ing. Vladimírovi Sotákovi za pomocnú ruku pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti po ťažkom úraze nášho ocka Jána Hadžegu z Valaskej. Za celú smútiacu rodinu posielame veľké poďakovanie. Ing. Marian Hadžega s rodinou  

Odmenili sme našich verných zamestnancov

  V závere kalendárneho roka boli už tradične odmenení zamestnanci Železiarní Podbrezová a dcérskych spoločností, ktorí vo firme odpracovali tridsať rokov. Tridsaťštyri jubilantov, z toho dvadsaťdeväť mužov a päť žien, dostalo za vernosť hodinky a ďakovný list. V minulosti bolo zvykom, že hodinky slávnostne odovzdávali v Dome kultúry ŽP. Súčasná pandemická situácia to ale neumožňuje. … Čítať ďalej

Má takmer štyridsať, ale do starého železa ešte nepatrí

  Písal sa rok 1983. Vozový park našich závodných hasičov sa rozšíril o nové vozidlo IFA s dlhým výsuvným rebríkom určeným pre najnáročnejšie zásahy. Čas plynul. V Železiarňach Podbrezová sa vystriedali generácie pracovníkov, kolektív hasičov prešiel zmenami. Mnohí odišli, veľa ich zasa prišlo. Ale IFA W50, ako znie celý názov dnes už historického kúsku, fungoval. … Čítať ďalej

Nadácia Miška Sotáka pomohla Dávidkovi a jeho rodine

  Život píše rôzne príbehy. Kým niekomu dopraje osud viac, iní toľko šťastia nemajú. Ľudia sa musia popasovať s najrôznejšími problémami. Zdravotnými, finančnými či existenčnými. Nikto nevie, čo nás čaká. Aj preto sú súčasťou Železiarní Podbrezová dve charitatívne organizácie – Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka. Pomáhajú tým, ktorí sa dostali do ťažkej životnej … Čítať ďalej

Naši zamestnanci pomáhajú kolegom v ťažkých životných situáciách

  Vianoce nie sú len sviatkom rodiny, ale aj časom obdarovania. Pri stromčeku rozbaľujeme balíčky a snažíme sa urobiť radosť jeden druhému. Ale obdarovať môžeme celý rok. Potešiť alebo pomôcť v ťažkej situácii máme možnosť takmer každý deň. Život totiž prináša rôzne prekážky. Ale s pomocou blízkych, priateľov či kolegov sa dajú aj tie najťažšie … Čítať ďalej

Dychová hudba túži zanechať odkaz pre budúce generácie

  Aktuálna pandemická situácia neumožňuje našej dychovke koncertovať a ani nacvičovať. Počas roka, keď boli voľnejšie opatrenia, bolo dvakrát v týždni počuť tóny našich hudobníkov z Domu kultúry ŽP. Momentálne môžu členovia Dychovej hudby ŽP cvičiť len doma – individuálne. „Je to veľká škoda a všetkých nás mrzí, že nemáme možnosť stretávať sa a nacvičovať … Čítať ďalej

Naše vozidlá sú na zimu pripravené

  Po krásnej jeseni sa o slovo hlási zima. Obdobie, kedy sa na chladné mesiace nepripravuje len príroda, ľudia či zvieratá. Na sneh, mráz a poľadovicu musíme prichystať aj svoje motorové vozidlá. Je totiž dôležité jazdiť po cestách bezpečne a neohrozovať svoje zdravie a zdravie iných účastníkov cestnej premávky. Automobily je potrebné „obuť do správnych … Čítať ďalej

Ceny jedál a nápojov v automatoch budú vyššie

  V súvislosti s výrazným nárastom ceny kávy na medzinárodných trhoch (za posledných dvanásť mesiacov vzrástla priemerná cena kávy o viac ako štyridsať percent), nárastom cien energií, dopravy, potravín, nápojov a obalov, spoločnosť VERY GOODIES s.r.o. zvýši od 1. januára 2022 ceny kávy, balených potravín a nápojov o päť eurocentov v predajných automatoch v ŽP … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

  Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je … Čítať ďalej

Oznam

  Žiadame všetkých zamestnancov ŽP a.s., ktorí k 1. 1. 2022 menia zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť čo najskôr oznámili odboru personalistiky a miezd, resp. príslušnej mzdovej učtárni. V súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku ŽP a.s. sú všetci zamestnanci ŽP a.s. povinní nahlásiť túto zmenu najneskôr do piatich kalendárnych dní. Odbor personalistiky … Čítať ďalej

V novembri odišli

  do predčasného starobného dôchodku Boris PÁNIK Miroslav UHRÍK Jozef VAŇKO do starobného dôchodku Peter KOCHAN Mgr. Jarmila KUPCOVÁ Ján LUPTÁK Zuzana ŠVANTNEROVÁ V mene vedenia Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.  

V decembri blahoželáme

  Pracovné jubileá20 rokov Ing. Michal BERAXA Peter MIKLOŠKO Vladimír ŠKVARKA Životné jubileá Mariana MÚKOVÁ Martin POLIAČIK Renáta SOUŠKOVÁ Ingrid ŠTRBOVÁ Dušan ŠVANTNER Renáta GIERTLOVÁ Ján GREKČO Štefan ŠVANTNER Igor KINDERNAY Katarína KLIMENTOVÁ Ing. Ivan KOLAJ Cyril KOVÁČ Imrich KOVÁČ Ján KVIETOK Michal MIKLOVIČ Miroslav VEŽDÚR  

Dosiahli sme rekordný počet tavieb

  Železiarne Podbrezová sa od svojho vzniku vyznačovali precíznosťou výroby, jej dynamickosťou a najmä kvalitou výsledných produktov. Za roky existencie dosiahli viacero míľnikov, ktoré sa viac alebo menej zapísali do dejín najväčšej hutníckej fabriky na Horehroní. Ak nazrieme do novodobej histórie, v osemdesiatych rokoch sme napríklad zaviedli automatizovaný systém riadenia, v deväťdesiatych inštalovali a spustili vysokovýkonnú elektrickú oblúkovú … Čítať ďalej

Pravidelná údržba technologických zariadení je pre nás dôležitá

  „V súčasnosti máme plné ruky práce s prípravou najväčších opráv v oceliarni a valcovni bezšvíkových rúr.“ Výmena statora motora pretlačovacej stolice vo valcovni bezšvíkových rúr. Foto: I. Farárik   Technologické zariadenia v našej spoločnosti vyrábajú nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Ich pravidelná údržba v prevádzkarňach oceliareň, ťaháreň rúr a valcovňa bezšvíkových rúr je preto nutná. … Čítať ďalej

Žiaci dostali nové notebooky, obchodný riaditeľ vyjadril potešenie

Nadácia Železiarne Podbrezová a.s. venovala aj tento rok žiakom prvého ročníka Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová (SG ŽP) profilácie Informatika a STEAM nové notebooky. Uľahčia im štúdium počas celého jeho trvania. Naša spoločnosť aj takýmto spôsobom podporuje kvalitu vzdelávania svojich žiakov. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v prvý novembrový týždeň v priestoroch gymnázia. Riaditeľka SSŠ ŽP Ing. Miriam Pindiaková v úvode … Čítať ďalej

Vy sa pýtate, my odpovedáme

  V redakcii novín Podbrezovan sme pre vás pripravili novú rubriku „Vy sa pýtate, my odpovedáme.“ V nasledujúcich riadkoch budeme odpovedať na otázky, riešiť vaše pripomienky či návrhy zo života v Železiarňach Podbrezová a.s., ktoré nám budete adresovať mailom alebo poštou. V posledných týždňoch je jednou z najaktuálnejších tém stravovanie v našej spoločnosti, zmeny, novinky … Čítať ďalej

Oznam

  Žiadame všetkých zamestnancov ŽP a.s., ktorí k 1. 1. 2022 menia zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť čo najskôr oznámili odboru personalistiky a miezd, resp. príslušnej mzdovej učtárni. V súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku ŽP a.s. sú všetci zamestnanci ŽP a.s. povinní nahlásiť túto zmenu najneskôr do piatich kalendárnych dní. Odbor personalistiky … Čítať ďalej

Urobíme všetko, aby v regióne ostala zachovaná zdravotná i súdna dostupnosť

  Vážení spolupracovníci, v tomto období bojujem, spolu s vedením našej spoločnosti, s veternými mlynmi. V médiách určite sledujete diskusie okolo nemocníc v Slovenskej republike. Kompetentní riešia, ktoré z nich by mali ostať nemocnicami a ktoré iba doliečovacími zariadeniami. Celá filozofia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je k riešeniu problematiky nastavená veľmi zle. Na jednej strane … Čítať ďalej

„Technický a výrobný úsek sú navzájom úzko previazané“

  Od prvého júla tohto roka majú Železiarne Podbrezová a.s. nového technického riaditeľa. Do funkcie bol menovaný Ing. Martin Domovec. Ten v rozhovore hodnotí prvé mesiace svojho pôsobenia, ale hovorí aj o ceste z vysokej školy až do našej spoločnosti a prezradil tiež niečo zo svojho súkromia. Vráťme sa úplne na začiatok, keď ste sa … Čítať ďalej

Cestu asfaltovali v nočných hodinách

  Záverečná časť rekonštrukcie cesty I/66 v katastri obce Podbrezová nad starým závodom v týchto dňoch finišuje. Počas posledných týždňov potrápili vodičov na tomto úseku kolóny a často niekoľkominútové zdržania. Najväčšie vznikali na začiatku a na konci víkendu. V súčasnosti sa situácia zlepšila. V uplynulých dňoch úsek asfaltovali. „Asfaltovanie sa uskutočnilo v nočných hodinách, aby … Čítať ďalej

Železiarne Podbrezová a ich cesta k výrobe zelenej ocele

  (Zdroj: VVC) V decembri 2015 svetoví lídri, v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, sformulovali ambiciózne ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu. Parížsku dohodu ratifikovali všetky členské štáty Európskej únie (EÚ), vrátane Slovenska. V nadväznosti na Parížsku dohodu schválila v roku 2019 Európska rada cieľ, ktorým je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Cieľ … Čítať ďalej