V novembri blahoželáme

V októbri odišli do predčasného starobného dôchodku

Anton KUZMA
Vladimír RAFAJ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

 

V novembri blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov
Jozef Kováčik
Ing. Róbert Ryšánek
Ivan Štefančík
Pavol Urbančok

25 rokov
Bc. Rastislav Kováčik
Mgr. Štefánia Lenártová
Aleš Okša
Marian Rafaj

30 rokov
Renata Majchútová

35 rokov
Anna Pančíková

40 rokov
Miroslav Sekáč

Životné jubileá
Lýdia Adameková
Štefan Belko
Slavomír Beraxa
Stanislav Hronec
Marián Štúber
Ing. Lila Csordášová
Vladimír Lopušný
Milan Oravec
Ivan Žabka
Pavol Donoval
Jozef Marcinko
Tibor Schvarzbacher