Kurz programovania JAVA

  ŽP Informatika s.r.o. umožnila študentom SG ŽP a SSOŠH ŽP zúčastniť sa kurzu programovania v jazyku JAVA, vedeného lektorom Andrejom Ťažkým. Skupina mierne pokročilých si utvrdila vedomosti z oblasti objektovo orientovaného programovania, ktoré nadobudla v minulom školskom roku a pokračovala v oblasti tvorby grafického užívateľského rozhrania. Skúsenejšia skupina, kurz navštevovala tretí rok, sa venovala princípom … Čítať ďalej

Úspechy našich gymnazistov

  Lukáš KUBIŠ druhý na majstrovstvách Slovenska   V tomto školskom roku do Súkromného gymnázia ŽP prestúpil  úspešný cyklista Lukáš Kubiš, ktorý navštevuje II. G triedu. Cyklistike sa venuje tretí rok. Absolvoval už  množstvo rôznych súťaží. Medzi významné minuloročné víťazstvá patrí 3. miesto v MTB XCO z Majstrovstiev SR, 2. miesto v časovke jednotlivcov v cestnej cyklistike. Túto sezónu sa stal  … Čítať ďalej

NITRA 2017, JOB Expo a Mladý tvorca

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo už 7. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2017, v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017, ktorý sa konal 27. – 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si … Čítať ďalej

Najsilnejší zážitok počas štúdia…

  V dňoch 26., 27. a 28. apríla 2017 som sa zúčastnil celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani nevedel predstaviť. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia v SSOŠH ŽP, ale samozrejme aj svoje záľuby, som mohol prezentovať medzi ďalšími 15 študentmi, úspešnými v krajských kolách prehliadok SOČ. Celá … Čítať ďalej

Praktická časť internej zložky maturitnej skúšky

V dňoch 2. až 5. mája 2017 sa konala ,,praktická časť maturitnej skúšky“, ktorej sa zúčastnilo  62 žiakov v odboroch: – mechanik elektrotechnik – 9 žiakov, – hutník operátor – 13 žiakov, – mechanik strojov a zariadení – 24  žiakov, – mechanik mechatronik – 16  žiakov. Žiaci maturovali pred  päťčlennou  komisiou, v ktorej boli aj zástupcovia zriaďovateľa ŽP a.s., … Čítať ďalej

Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene…

  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo  konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá … Čítať ďalej

„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom…“

  Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie … Čítať ďalej

Projekt „Techpedia“ pokračuje…….

  Žiaci študijného odboru mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ktorí sa vzdelávajú v oblasti elektrotechniky, mohli na niektorých hodinách využívať učebné texty a metodické listy, ktoré sú súčasťou projektu „Techpedia“.  Hlavným cieľomtohto medzinárodného projektu je zatraktívniť a odporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre  študentov príťažlivá. Jedným  z prvkov je … Čítať ďalej

Aj tento rok nás čakajú zelené stoly

  Marec je pre maturantov štartom pre záverečné overenie toho, čo sa počas štúdia u nás naučili. V utorok,  14. marca 2017 sa finále začalo slovenským jazykom. Z našich škôl do tried na písomné časti zasadlo 13 hutníkov, 24 mechanikov strojov a zariadení, 16 mechanikov mechatronikov, 9 mechanikov elektrotechnikov a 34 gymnazistov. Po teste, ktorý vôbec nebol jednoduchý, ich čakala popoludní druhá … Čítať ďalej

Ani na Vysočine naši obrábači nesklamali

  Na pozvanie Vyššej odbornej školy a Strednej priemyslovej školy Žďár nad Sázavou sa obrábači kovov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH ŽP) zúčastnili súťaže Řemeslo Vysočiny. Súťaž je vyhlásená z poverenia Cechu KOVO, ako krajské kolo pre žiakov učebného odboru obrábač kovov „České ručičky“. Súťaže sa zúčastnilo osem dvojčlenných družstiev, z toho šesť z kraja Vysočina a dve zo … Čítať ďalej

Talentové skúšky

  Talentové skúšky do športových tried sa uskutočnia 27. marca 2017, prihlášky je potrebné posielať do 28. februára 2017.                         Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP otvára v školskom roku 2017/2018 športové triedy so zameraním na futbal v odboroch 2262 K hutník operátor a 2413 K … Čítať ďalej

Exkurzia v spoločnosti Nemak Slovakia

  Dňa 30. januára sa žiaci SSOŠH ŽP, druhého ročníka odboru mechanik mechatronik a tretieho ročníka odboru hutník, zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia, v Žiari nad Hronom.  Sprevádzajúci inštruktori  im predstavili  výrobné oddelenia – jadrovňu, odlievanie, apretovňu a automatickú linku CNC strojov. Exkurzia obohatila  teoretické poznatky žiakov z oblastí zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na … Čítať ďalej