Zručný mladý Horehronec

 

Žiaci zhotovovali výrobky pod vedením majstrov odbornej výchovy.
Žiaci zhotovovali výrobky pod vedením majstrov odbornej výchovy. Foto: A. Nociarová

 

Dňa 3. decembra boli dvere Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová otvorené pre tých, ktorí majú chuť súťažiť. V tomto roku prijalo pozvanie na súťaž dvanásť základných škôl z okresu Brezno. Dvadsaťštyri žiakov si zmeralo sily v zručnosti a oboznámili sa s podmienkami štúdia na našej škole.
Súťaž na overenie vedomostí a zručností žiakov základných škôl sme organizovali už po štvrtýkrát. Keď sme prišli s myšlienkou usporiadať takúto súťaž, mali sme trochu obavy, či bude záujem zo strany žiakov základných škôl dostatočne veľký a nami nastavené úlohy zvládnu. Nemali sme dostatok informácií, ako sa žiaci dokážu vysporiadať s úlohami z praktickej časti zhotovením technického výrobku a ako vedia pracovať s jednotlivými pracovnými nástrojmi.
Teraz to už vieme a vieme aj to, že na základných školách pochopili potrebu uberať sa rozvíjaním manuálnych zručností žiakov. Rušenie takzvaných políčok a technických dielní bolo zlým krokom. Obnoviť to, čo sa raz zrušilo, vyžaduje teraz veľa úsilia a aj financií. Základné školy preto stále zápasia s nedostatkom potrebného materiálno-technického zabezpečenia, náradím a materiálom. U nás v škole majú možnosť vidieť, aké podmienky majú vytvorené naši žiaci a ako to má vyzerať po odbornej stránke. Sprevádzajúci učitelia obdivovali našu snahu a úsilie vytvárať si stále nové technické výkresy s jedinečnými nápadmi. Zatiaľ sme každý ročník zabezpečili pre žiakov iný námet na výrobok. Tento rok mali za úlohu vyrobiť dreveného snehuliaka a jeho jednotlivé komponenty pospájať pomocou kolíkových spojov. Žiaci sa úlohy zhostili veľmi dobre a je vidieť, že na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov súťaži predchádza príprava žiakov učiteľmi základných škôl na jej teoretickú časť a rozpoznávanie a používanie jednotlivých nástrojov im nerobí už taký veľký problém ako v minulosti. Žiaci zhotovovali svoje výrobky pod vedením majstrov odbornej výchovy, ktorí výsledok ich práce aj odborne zhodnotili.
Po praktickej časti nasledovala teoretická časť, kde žiaci na počítačoch vypracovávali otvorené a uzavreté otázky z odbornej časti. Po sčítaní bodov z obidvoch častí nám vyšli ich výsledky.

 

Žiaci v plnom pracovnom nasadení počas súťaže.
Žiaci v plnom pracovnom nasadení počas súťaže. Foto: A. Nociarová

V súťaži jednotlivcoch sa na prvom mieste umiestnil žiak Samuel Pančík zo Základnej školy (ZŠ) Karola Rapoša v Brezne, druhý skončil Tomáš Kňazovický zo ZŠ Predajná a na treťom mieste sa umiestnil žiak Lukáš Veverka zo ZŠ Pionierska 2. Pekné ceny pre víťazov venovalo vedenie školy.
Poradie družstiev škôl po sčítaní bodov bolo nasledovné: 1. ZŠ Predajná, 2. ZŠ Polomka, 3. ZŠ Pionierska 2.
Pre pedagogický doprovod žiakov sme pripravili environmentálne zamerané dopoludnie spojené s exkurziou do Hydrocentrály Jasenie, čo sa strelo s veľmi pozitívnym ohlasom u prítomných pedagógov. Naše poďakovanie patrí vedeniu ŽP a.s., personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie exkurzie, zabezpečenie dopravy a poskytnutie reklamných predmetov pre súťažiacich, pracovníkom Te – Hydrocentrály Jasenie, Ing. M. Filipkovi za jeho odborný výklad a  všetkým účastníkom.