Naši žiaci na krajských kolách súťaží ZENIT

 

Krajské kolo ZENIT v elektronike sa uskutočnilo v Banskej Bystrici.
Krajské kolo ZENIT v elektronike sa uskutočnilo v Banskej Bystrici.

 

Dňa 27. novembra sa na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne konal 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto, lebo umožňuje súťaživosť žiakov stredných odborných škôl.
Súťaž ZENIT sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch.
Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Tento rok reprezentovali našu školu v kategórii R – ručné spracovanie kovov Adam Račák a Timotej Kvietok. Študenti svojimi prácami podali veľmi dobrý výkon a dosiahli nasledovné umiestnenie – Adam Račák 2. miesto a Timotej Kvietok 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.
Poďakovanie však patrí aj všetkým učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy, ktorí študentov pripravovali na súťaž.

Ocenení súťažiaci v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike.
Ocenení súťažiaci v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike. Foto: FB

 

Dňa 28. novembra sa na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša konal 36. ročník súťaže ZENIT v elektronike. Súťaž má dlhú tradíciu a profesionalitu celej súťaže umocnila výborná organizácia v podaní dlhoročných organizátorov súťaže.
Samotná súťaž pozostávala z odborného teoretického testu a praktickej časti. Test bol náročný nielen pre súťažiacich, ale aj pre pedagogický dozor. Praktická časť pozostávala z návrhu a výroby elektronického zariadenia, ktoré muselo spĺňať viaceré kvalitatívne parametre.
Náročnosť prevedenia bola zvýšená použitím najmodernejších technológií na týchto zariadeniach. Žiaci reprezentovali školu v dvoch kategóriách. Za kategóriu A (3. a 4. ročník) Matej Jančík a za kategóriu B (1. a 2. ročník) Pavol Mesarkin. Nášmu maturantovi sa nepodarilo v náročnej konkurenciu uspieť, ale v kategórii B obsadil Pavol 3. miesto, ktoré je výborným výsledkom.
Žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na ďalšie úspešné reprezentovanie školy a práce pedagógov.