Podbrezovan oslavuje sedemdesiatpäť rokov nepretržitého vydávania

 

V januári vstúpime do jubilejného roka. Železiarne Podbrezová oslávia 180 rokov svojej existencie. S končiacim sa rokom 2019 však prichádza ďalší významný míľnik. Noviny, ktoré práve držíte v rukách, nepretržite vychádzajú už sedemdesiatpäť rokov. 

Podbrezovan začal svoju históriu písať o niečo skôr. V lete roku 1930 vyšlo pod vedením Ladislava Novomeského sedem čísel. Boli to prvé legálne robotnícke noviny na Slovensku – závodné noviny robotníctva v štátnych železiarňach v Podbrezovej, Hronci a Tisovci. Kvôli perzekúciám bolo ich vydávanie zastavené. Znova začali vychádzať 23. decembra 1945 a neprerušene vychádzajú dodnes.

Po roku 1950 bola zmenená žánrová skladba novín. Hlavný obsah aj naďalej tvorila výroba, pribudol však aj šport a správy z kultúry.

Za sedemdesiatpäť rokov potvrdil Podbrezovan svoju zmysluplnosť a kvalitu, o čom svedčí aj fakt, že ako jediný svojho druhu prežili ťažké obdobie 90. rokov, kedy bola väčšina firemných novín zrušená, a to najmä vďaka vedeniu ŽP a.s., spolupráci redakčnej rady, vedúcich pracovníkov a všetkých prispievateľov, ktorí sa na jeho tvorbe podieľajú a v neposlednom rade všetkým našim čitateľom.

Pri tejto príležitosti sme sa v ankete pýtali: 1. Čo pre vás Podbrezovan znamená? 2. Čo by ste mu zaželali do nasledujúcich rokov?

Ing. Soňa Roštárová, Gp

 – 1. S Podbrezovanom sa stretávam pravidelne, nielen ako čitateľka, ale aj ako prispievateľka a členka redakčnej rady. Sú to noviny, ktoré majú za sebou bohatú históriu, o čom svedčí aj 75. jubileum. Ponúkajú odborné a zaujímavé informácie, poučenie, ale aj zábavu.

 – 2. Našim podnikovým novinám prajem do nasledujúcich rokov, aby ho aj naďalej tvorili ľudia, ktorým na ňom záleží a aby vydržal v „skvelej forme“ čo najdlhšie.

 

Lea Daxnerová, žiačka SG ŽP

 – 1. Úprimne, s Podbrezovanom sa stretávam už od doby, keď som sa naučila plynulo čítať. Môj otec je zamestnancom ŽP, a tak si celkom živo spomínam na rána, keď prišiel z roboty, položil si na stôl noviny a ja som mu ich s úsmevom na perách zobrala spred nosa a veselo si čítala. Vďaka zaujímavým článkom nielen z prostredia železiarní, ale aj škôl som sa dozvedela mnoho zaujímavostí, ktoré napokon aj zavážili pri výbere strednej školy. Momentálne je pre mňa tento dvojtýždenník prostriedkom, vďaka ktorému sa môžem dozvedieť informácie o živote podniku a jeho dcérskych spoločností. Počas prestávok v škole so spolužiačkami častokrát riešime krížovku alebo len tak diskutujeme nad rôznymi zaujímavosťami, o ktorých sme sa dozvedeli vo faktografickom okienku.

 – 2. Do ďalších rokov chcem Podbrezovanu zaželať množstvo čitateľov, nielen nových, ale aj tých verných, ktorým svojimi slovami vyčaríte úsmev na tvári, veľa zaujímavých článkov, nových autorov i faktov, ktorými obohatíte naše znalosti.

 

doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., ŽP VVC

 – 1. S Podbrezovanom prichádzam do kontaktu pravidelne. V práci človek trávi veľa času a tak som veľmi rád, že si o novinkách či postrehoch svojich kolegov môžem prečítať v týchto novinách. Myslím si, že aj každý čitateľ si v ňom nájde svoju tému. Podbrezovan spája rozličné témy do jedného celku a vytvára tak prehľad pre všetkých čitateľov.

 – 2. Podbrezovanu prajem v roku 2020, ale aj v tých nasledujúcich rokoch, veľa stálych čitateľov, zaujímavé témy, o ktorých bude radosť písať a potom i čítať. Celému redakčnému tímu ďakujem a prajem tvorivú ruku pri ďalšom písaní.

 

Patrik Ridzoň, Opm

 – 1. Podbrezovan pre mňa znamená neoddeliteľnú súčasť tejto spoločnosti. Čítam ho pravidelne, dozviem sa vždy nové informácie zo života našej fabriky a pozerám si napríklad aj čo bude na obed. Vždy ma potešia informácie ohľadom odmien, ale tomu sa poteší azda každý. Pravidelne sledujem športové dianie na poslednej strane, hlavne futbalový klub a veci okolo neho.

 – 2. Podbrezovanu chcem do ďalších rokov zaželať veľa čitateľov, aby naďalej podával aktuálne informácie, aby ste mali o čom písať a aby boli ochotní aj ľudia, napríklad do takýchto ankiet, ktoré, mimochodom, čítam veľmi rád. Dúfam, že  budeme môcť v Podbrezovane čítať čo najviac pozitívnych správ, pretože vo svete je teraz dosť veľa zlého.