Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Rok 2019 dopadol lepšie ako sme čakali, a preto vedenie rozhodlo o vyplatení vianočnej mzdy

 

Vážení spolupracovníci,
prežívame rok, ktorý budeme hodnotiť ako jeden z veľmi obťažných, no nie najhorších. Tým bol totiž rok 2009, keď nastala celosvetová kríza. Uplynulé mesiace sú obdobím dvoch rozdielnych polrokov. Kým v tom prvom sme dokázali plniť obchodný a finančný plán podľa svojich predstáv, a tomu zodpovedal aj hospodársky výsledok, druhý polrok bol poznamenaný veľmi nepríjemnými prekvapeniami. Mohli sme sa naplno presvedčiť, že slovenskí politici – budú o pár týždňov prosiť o vaše hlasy vo voľbách – nám narobili starosti, bez ktorých by sme sa zaobišli. Pokúšali sa nám dokázať, že majú záujem o to, aby boli robotníci vo fabrikách zaplatení. Pravdou však je, že my môžeme vyplácať len toľko finančných prostriedkov, koľko si sami vytvoríme.
Druhý polrok sa niesol aj v znamení krízy, ktorej príchod bol avizovaný už viac rokov. Zatiaľ neprišla, hoci niektoré nepríjemné skúsenosti sa dostavili. Predovšetkým v podobe poklesu zákaziek, ale hlavne koncových cien našich výrobkov.
Hoci sme neboli presvedčení, že kríza nastane, nevylučovali sme, najmä v závere prvého polroku, že negatívne dopady sa budú prejavovať na výrobcoch nášho typu.
Skutočnosť je však taká, že rok 2019 dopadol v konečnom dôsledku lepšie, ako sme čakali, a preto vedenie ŽP a.s. rozhodlo o vyplatení vianočnej mzdy.
Uplynulé obdobie nám ukázalo, aké je dôležité mať nákladové modely, mať prehľad o tom, akých ľudí máme a aká je ich kvalita, s kým spolupracujeme, akí sú naši subdodávatelia, naše finančné ústavy a  ukázalo, že Železiarne Podbrezová, to je fabrika, ktorá má hlboko vžité zásady.
Hovorí sa, že čo človeka nezničí, to ho posilní. Prekonali sme zatiaľ všetky nástrahy hospodárskych kríz, ktoré prichádzali na európske alebo svetové trhy.
V priebehu celého roku 2019 sme boli svedkami neuveriteľne zbrklých vyhlásení prezidenta USA, ktorý rozpráva rýchlejšie, ako myslí. Ešte sa ani nezobudí a už vie, aké clá nasadí a bojuje nezmyselne s Čínou a Ruskom. Následky toho znášajú v konečnom dôsledku aj také spoločnosti, ako sme my.
Ťažko odhadnúť, aký bude rok 2020. Z môjho pohľadu priemyselná výroba vo svete neklesá. Dokonca sme svedkami, že predaj automobilov v novembri vzrástol v Nemecku o desať percent. V automobilovom priemysle „ťažko plakali“, ako na tom budú v roku 2019. Dnes dosiahli omnoho lepšie výsledky, ako predpokladali. Škoda, že sme svedkami preferovania elektromobilov. Tak, ako je podvod oxid uhličitý, ktorý vymyslela EÚ, tak aj elektromobily. Môžete vidieť nádherné tvary áut, ktoré vás ale nikde neodvezú. To je, ako keď máte doma krásne kone, ale nemôžete na nich jazdiť, ani ich zapriahnuť. Za ostatných desať rokov sme sa stretli s mnohými podvodmi na európskych a svetových trhoch.
Som presvedčený, že aj keby sme v roku 2020 mali mať problémy, s akými sme sa stretávali v druhom polroku 2019, Podbrezová prežije.
Žiaľ, v roku 2019 slovenskí politici nenašli priestor, aby sa zamysleli, ako bude vyzerať slovenská ekonomika v roku 2030 a aký bude podiel priemyslu na HDP na Slovensku. Či ostane 25 percent alebo bude menej a budeme sa približovať k Európskej únii. Stanoviská našich politikov nenasvedčujú tomu, ako rozmýšľajú. Naopak, sme svedkami neuveriteľných káuz, keď prokurátori žiadajú prokurátorov a sudcovia sudcov, aby odstúpili pre korupciu. Robotníci opäť ostávajú na chvoste. Všetci vedia koľko potrebujú zdvihnúť mzdy, ale na tých, ktorí tvoria hodnoty – ľudia vo fabrikách – na tých sa zabúda.
V závere roku ma postretli zdravotné problémy, čo mi otvorilo oči, aby som zistil, ako v skutočnosti vyzerá zdravotníctvo na Slovensku. Dôležitá nie je stratifikácia. Dôležité je, aby sme my v Brezne mali dobrú nemocnicu, schopných lekárov a zdravotnícky personál. Som veľmi rád, že momentálne prebieha v NsP rekonštrukcia. Dôležité je aj to, aby sme mali dobrých zamestnancov, študentov, kvalitných ľudí a aby sme mali na čom a pre koho robiť.
Generálna oprava vo valcovni bezšvíkových rúr ukázala silu našich zamestnancov. Napriek tomu, že sa na nej podieľali takmer dve desiatky externých firiem s veľmi dobrými preferenciami, stretli sme sa s takými problémami, ktoré by sa dnes už vyskytovať nemali, ako je alkohol na pracovisku, nekvalitné subdodávky, žiaľ, aj z „vysnívanej“ krajiny, akou je Nemecko. To, že sme vo valcovni rúr mohli v závere minulého týždňa spustiť výrobu, svedčí o majstrovstve našich ľudí a za odvedenú prácu si zaslúžia poďakovanie. Bola to rozsiahla generálna oprava, aká sa neuskutočnila minimálne dve dekády.
Vážení spolupracovníci,
čo čakať od roku 2020? Vo februári využijeme svoje právo a pôjdeme voliť. Keď sa ma opýtate, koho by ste mali voliť, odpoviem, že neviem. Viem  však, že rok 2020 nemusí byť ľahký. Podbrezová aj z tejto krízy vyjde posilnená. Som presvedčený, že keby problémy pretrvávali aj v roku 2020, naša spoločnosť prežije. Máme rezervy, vďaka ktorým s nami situácia nezatrasie a nehrozí nám, aby sme z toho museli roniť slzy. Prispôsobíme sa situácii na trhu a budeme sledovať, kto z našej konkurencie bude nasledovať tých, ktorí skončili produkciu v roku 2019.
V závere roka vám prajem hlavne veľa zdravia. Až keď ho stratíte, začnete si uvedomovať, aké je dôležité a ako je fajn, keď môžete chodiť do práce.
Prajem vám, aj vašim rodinám, príjemné sviatky. Verím, že voľné dni každý maximálne múdro využije a teším sa na spoluprácu v roku 2020.