Toto je pravá tvár Vianoc

Krabičky lásky aj na Horehroní

 

Krásna myšlienka mohla byť realizovaná len vďaka ľuďom ochotným zapojiť sa do projektu.
Krásna myšlienka mohla byť realizovaná len vďaka ľuďom ochotným zapojiť sa do projektu. Veľké poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí priniesli darčeky, ale zároveň si ho zaslúžia aj dobrovoľníčky, ktoré sa o zbierky v regiónoch starali a zabezpečovali všetko potrebné, aby sa krabičky s vianočným potešením dostali tam, kde patria. V Brezne sa na to podujala Eva Škorváneková . Foto: Redakcia

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Naše Vianoce môžu byť nepochybne krajšie a šťastnejšie, ak dokážeme v pravý čas nadeliť lásku tým, ktorí ju potrebujú. Prvou z príležitostí bola predvianočná výzva na sociálnej sieti pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Ponúkla šancu zapojiť sa do projektu umožňujúceho obdarovať vianočným darčekom seniorov, pre ktorých sú jedinou rodinou spolubývajúci v domovoch dôchodcov.
Celoslovenský projekt, ktorého realizácia závisela od dobrovoľníkov, ochotných organizovať zbierky v každom regióne, spočíval v naplnení krabice od topánok darčekmi. Hotové, vianočne zabalené krabičky s označením určenia pre babičku či deduška, darcovia prinášali na vyznačené miesta, odkiaľ ich dobrovoľníci distribuovali na miesta určenia. Aj v Brezne boli zriadené zberné miesta a dobrovoľníčky si predsavzali, že budú môcť obdarovať DD a DSS Luna, kde je 118 dôchodcov. Považovali to za náročný cieľ a v tichosti dúfali, že sa im ho podarí naplniť. Konečný dátum odovzdávania darčekov na zberné miesta bol 2. december. A záverečná bilancia? Vlani, keď vyhlásili tento projekt v okolí Bratislavy, vyzbierali 688 krabičiek. V tomto roku sa projekt rozšíril po celom Slovensku a predpokladaný počet, okolo tisíc kusov, sa minimálne šesťkrát znásobil. Prekročiť predpokladaný počet sa podarilo aj v Brezne a vďaka 314 darcom boli obdarovaní okrem DD DSS Luna, dôchodcovia aj v DD DSS Nový domov a Tereza vo Vaľkovni, DD a DSS Radosť v Telgárte, aj v DD a DSS Tereza v Hronci. Darčeky dostali aj  v NsP, n.o., na geriatrickom oddelení, v DDS  Drábsko a zvyšné krabičky plné darčekov z lásky dostali osamelí dôchodcovia v Brezne a v Čiernom Balogu.
Krásna myšlienka. Na sociálnej sieti bola vďaka nej vytvorená skupina šestnásťtisíc členov. Každý deň pribúdali príspevky od ľudí, ktorí sa na to dali a spájalo ich spoločné predsavzatie – spríjemniť Vianoce osamelým starčekom a starenkám. Do projektu sa zaradili aj celé triedy zo základných i materských škôl. Rodičia pripravovali balíčky spoločne s deťmi a všetkých tento čin naplnil šťastím a dobrým pocitom. Zrodili sa aj nové  nápady, nadviazať osobný kontakt s opustenými.
V ostatnom čase, v každodennom zhone, vo víre predvianočného nákupného šialenstva často počuť konštatovanie, že skutočné čaro Vianoc sa pomaly vytráca a to, čo sa deje, už nie je pravá tvár najkrajších sviatkov v roku. Aj podujatie, ktoré oslovilo tisícky ľudí, celé rodiny sa zomkli, aby urobili krásny skutok, pripravili darček pre neznámych so zámerom spríjemniť im chvíle samoty v čase vianočných sviatkov však dokazuje, že ešte je tu šanca vrátiť Vianociam ich pravú tvár.