Mikuláš neobišiel ani deti z breznianskej nemocnice

 

Kolkársky oddiel ŠK Železiarne Podbrezová navštevuje na Mikuláša NsP Brezno každoročne.
Kolkársky oddiel ŠK Železiarne Podbrezová navštevuje na Mikuláša NsP Brezno každoročne. Foto: I. Kardhordová

 

Kto by nepoznal príbeh o svätom Mikulášovi, ktorý v pamäti ľudí prežíva už takmer tisíc rokov. Najviac sa na jeho príchod tešia deti, ktoré si v predvečer 6. decembra do svojich okien pripravia vyčistené čižmy. O tom, že Mikuláš navštívi naozaj každého svedči aj fakt, že 5. decembra neobišiel ani deti z detského a novorodeneckého oddelenia NsP Brezno.
Stalo sa už tradíciou, že pobyt v nemocnici v predvianočnom období pravidelne deťom spríjemňuje Kolkársky oddiel ŠK Železiarne Podbrezová. Krásne vianočne vyzdobené oddelenie a rozsvietený vianočný stromček čakal už len na Mikuláša. Ten hneď z rána so svojimi pomocníkmi a s plným vrecom zdravých, ale i sladkých darčekov vstupoval do izieb malých pacientov detského oddelenia, ktorí tento deň nemohli tráviť doma. Celkovo bolo obdarovaných desať detí a odmena za peknú básničku a pesničku neobišla ani deti čakajúce v ambulanciách. Pri rozdávaní balíčkov asistovali aj Katarína Micanová, vedúca družstva našich kolkárok, Miloš Ponjavič, hlavný tréner a náš najlepší hráč Erik Kuna.
Iskry šťastia v očiach zahnali všetky zdravotné problémy a deti s úsmevom sledovali nielen Mikuláša, ale aj anjela či čerta. Deti si pripravili pekné básničky a pesničky, s ktorými im v prípade potreby pomáhali aj maminky či anjel.
Mikulášsky sprievod zavítal aj na novorodenecké oddelenie, kde svoje prvé okamihy života prežívalo deväť novorodencov. Prvé stretnutie s Mikulášom si s najväčšou pravdepodobnosťou pamätať nebudú, no pripomínať im to budú aspoň pamätné fotografie.
Tak, ako každý rok, aj tento, daroval Kolkársky oddiel ŠK ŽP detskému oddeleniu aj sponzorský dar, za ktorý si oddelenie zaobstará špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý pomôže k skvalitneniu a zlepšeniu chodu oddelenia.
Po príjemnej doobedňajšej akcii sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi pobral ďalej, lebo na práci toho mali v ten deň ešte dosť.