Súťaž mladých elektronikov – Skills Slovakia

 

V dňoch 5. a 6. novembra sa v Nitre na výstave Mladý tvorca konala súťaž odborných zručností Skills Slovakia pod názvom ,,Súťaž mladých elektronikov“.

Patronát nad súťažou malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ŠIOV a Slovenská spoločnosť elektronikov. Hlavnou myšlienkou súťaže Skills Slovakia sa už od začiatku stala podpora tvorivosti a talentu mladých stredoškolákov a partnerstvo s odborníkmi z praxe. Súťaž je zaradená do kategórie B.2. a podľa obsahového zamerania podporuje prehlbovanie odborných teoretických vedomostí a praktických zručností.

 Tobiáš Kubica a Adam Latinák počas súťažeNašu školu reprezentovali žiaci z II. A triedy, odboru mechanik elektrotechnik, Adam Latinák a Tobiáš Kubica, pod vedením majstra odbornej výchovy Ing. Viktora Kána, PhD. Súťaž pozostávala z komplexného testu z elektroniky a výroby elektronického zariadenia. Odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov hodnotili odborné komisie. Napriek tomu, že sa súťaže zúčastnili žiaci prevažne tretích a štvrtých ročníkov, podarilo sa nám v praktickej časti nazbierať plný počet bodov.

V teoretickej časti zadania sa prejavili väčšie skúsenosti žiakov z vyšších ročníkov, ktorí už absolvovali a mali naštudované niektoré časti odborných tém. Našich žiakov to totiž v rámci štúdia ešte len čaká vo vyšších ročníkoch.

Súťaž naplno preverila pripravenosť všetkých žiakov na podobné úlohy, v ktorých prepájajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti.

Aj keď sa nám na stupne víťazov postaviť nepodarilo a skončili sme na ôsmom mieste z celkového počtu tridsiatich súťažiacich, zo súťaže si odnášame množstvo odborných skúseností a zážitkov.