O krok bližšie k druhej etape obchvatu Brezna

 

Slovenská správa ciest (SSC) začiatkom novembra oznámila, že hľadá firmu, ktorá by zabezpečila stavebné práce na druhej etape prvého úseku obchvatu Brezna.

Ilustračné foto obchvatu v Brezne. Zdroj: MsÚIde o vybudovanie časti preložky cesty I/66 južným obchvatom Brezna. Predpokladaná cena je odhadovaná na viac ako 26 miliónov eur, bez dane z pridanej hodnoty. Odhadovaný čas stavebných prác bude dva a pol roka.

Výstavbou preložky cesty I/66 až celej druhej etapy by sa mala vylúčiť tranzitná doprava z centra mesta Brezno. „V meste sa tým zvýši priepustnosť dopravy, zníži sa hluk, emisie a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Hlavným cieľom vybudovania druhej etapy prvého úseku, spolu s prvou etapou, je odbremenenie centra mesta od tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy,“ priblížila SSC vo svojom oznámení.

Zákazka pritom bude spolufinancovaná z eurofondov, konkrétne ide o operačný program Integrovaná infraštruktúra. Súťaž je otvorená do 20. januára 2020. Samotná výstavba by mala trvať približne dva a pol roka.