Závodné stravovanie čakajú postupné zmeny

 

Výsledky prieskumu a pripomienky boli odovzdané stravovacej komisii a vedeniu ŽP Gastroservis s.r.o. na ďalšiu analýzu, ktorá bude slúžiť aj v budúcnosti na skvalitňovanie nielen samotného jedla, ale aj služieb. Postupne sa môžeme tešiť na zmeny v jedálnom lístku aj v chode jedální.

O podrobnejšie informácie sme požiadali Jozefa Krellu, riaditeľa ŽP Gastroservis s.r.o.:

– Na pripomienky a postrehy zamestnancov, ktoré vyplynuli z prieskumu, budeme samozrejme reagovať a podľa možností ich zavádzať do praxe. Rovnako ako pre zamestnávateľa, aj pre nás je nesmierne dôležité, aby stravníci z kantíny odchádzali nielen najedení, ale aj spokojní. Práve na ich podnety zavedieme do jedálneho lístka aj nové jedlá a takisto prílohy, ktoré si bude nutné vopred objednať. Zatiaľ môžem prezradiť, že pôjde napríklad o zelerové rezance, ako príloha k mäsitým pokrmom, alebo zeleninové kaše.

Niektorí zamestnanci vytkli aj pomalú organizáciu v jedálni v novom závode, ktorá je spôsobená výdajom balíčkov či mrazenej stravy. Nad týmto problémom sme sa zamysleli a rozhodli sme, že v kantíne v novom závode zriadime samostatnú pokladňu, ktorá bude určená len pre výdaj balíčkov, balených a mrazených jedál. Režim prevádzky pokladne bude upravovaný podľa potrieb pre plynulú obsluhu stravníkov.

Doplnené budú aj informačné tabule, aby sa mohli stravníci lepšie orientovať. Takisto pribudne aj zloženie jedál a ich výživová hodnota.

Samostatnú tému tvorí nespokojnosť s používaním dochucovadiel, ktoré obsahujú napríklad glutamán sodný. Je pochopiteľné, že ľudia v dnešnom trende stravovania upriamujú svoju pozornosť na zdravé zloženie jedál. K tejto problematike prinesieme v budúcnosti v Podbrezovane osobitnú informáciu a pokúsime sa našim stravníkom bližšie špecifikovať proces prípravy jedál. Môžem ich však ubezpečiť, že postupom času dochucovadlá z našej ponuky vypustíme.

Veľká nespokojnosť smerovala k pečivu podávanému k polievkam. V minulosti sme ponúkali aj krájaný chlieb. Žiaľ, pre nie vždy hygienické zaobchádzanie stravníkov, sme prešli k balenému pečivu. Aj tento problém budeme postupne riešiť. Ako prvý – skúšobný krok – sme do kantín zaviedli, okrem bežných balených žemlí, aj zdravšiu variantu, a to racio balené rožky.

V závere chcem našich stravníkov poprosiť, aby sa voči prípadným nedostatkom, ktoré zistia, ohradili hneď zamestnancom kantíny.