„Kvalita má pre našu spoločnosť nepopierateľne veľký význam“

 

V novembri sa kvalite venujeme viac ako inokedy. V tomto mesiaci si pripomíname svetový deň kvality a aj európsky týždeň kvality. Súčasná doba je charakteristická rýchlymi zmenami, napredovaním a vedeckým pokrokom. V rámci narastajúcej konkurencie, je kvalita dôležitá viac, než kedykoľvek predtým a systém manažérstva kvality je nevyhnutnou súčasťou riadenia každej spoločnosti, ktorá chce napredovať.

Pri tejto príležitosti sme oslovili manažéra kvality – vedúceho odboru riadenia a kvality Ing. Jozefa Turisa:

Pripomeňme si, aký význam má kvalita pre našu spoločnosť?

– Kvalita má pre našu spoločnosť nepopierateľne veľký význam. Naše výrobky sú úspešne expedované do celého sveta, hlavne z dôvodu zabezpečenia ich vysokej kvality. Vybudovaný systém manažérstva kvality má pevné a zdravé základy, ktoré sú podporované a rozvíjané vrcholovým vedením a dôraz na dodržiavanie kvality je vyžadovaný na všetkých riadiacich stupňoch. Všetky procesy majú svoje kvalitatívne ukazovatele, ktoré sú pravidelne vyhodnocované. Práve dodržiavaním zásad v kvalite sme získali dôveru našich zákazníkov. So zabezpečovaním kvality je samozrejme spojené aj riešenie viacerých problémov, ktoré vznikajú počas výroby. Tie sú riešené operatívne kompetentnými zamestnancami a v prípade zložitejších riešení sú organizované porady za prítomnosti vedenia ŽP a.s. Kvalita je v našej spoločnosti zabezpečovaná každý deň, počas všetkých pracovných zmien v prevádzkarňach, respektíve odborných útvaroch.

 

Akými certifikátmi momentálne ŽP a.s. disponujú?

– ŽP a.s. vlastní certifikáty na systém manažérstva kvality (SMK) podľa noriem ISO 9001:2015 (všeobecné požiadavky na SMK) a IATF 16949:2016 (požiadavky na SMK v automobilovom priemysle). Naša spoločnosť vlastní viacero výrobkových certifikátov od významných kontrolných a inšpekčných spoločností. Sú to výrobkové certifikáty: API 5CT, API 5L, AD2000 -Merkblatt W0 a PED 2014/68/EU od spoločnosti TÜV NORD, BUREAU VERITAS, DNV – GL, Lloyd´s Register EMEA.

Vlastnenie spomínaných certifikátov poskytuje oveľa viac možností pre použitie našich oceľových výrobkov. Naše výrobky sú napríklad používané pre výrobu kotlov, výmenníkov tepla, výrobkov pre hydrauliku, pre automobilový priemysel, výrobu strojov a zariadení.

Zároveň ŽP a.s. je schváleným dodávateľom pre nasledovné významné globálne spoločnosti: Saudi Aramco, Kuwait National Petroleum Company (KNPC), TOTAL S.A., SAIPEM S.P.A., ADCO, TAKREER, Distribution Now a Energo Atom.

Samozrejme, certifikáty, ktoré vlastní ŽP a.s. nie sú trvalé, ale je potrebné ich pravidelne obhajovať.

 

Ako sa týka kvalita našich zamestnancov?

– Každý zamestnanec je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonanej práce. Neustále zlepšovanie kvality je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

Práca s ľuďmi je neodmysliteľnou súčasťou manažérskej činnosti a prináša prospech celej spoločnosti. Naši zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní z oblasti kvality a v praxi sa kladie maximálny dôraz na dodržiavanie kompetentnosti, pretože kompetentnosť zamestnancov je dôležitá podmienka pre spôsobilosť organizácie dosahovať svoje ciele. Je dôležité, že naši zamestnanci pristupujú k zabezpečovaniu kvality zodpovedne a kvalita ako taká je trvalo zapísaná do ich povedomia. Všetci zamestnanci majú jasne definované zodpovednosti a právomoci. Prevažná väčšina činností v rámci systému manažérstva kvality sa zakladá na tímovej spolupráci.