Práce na projekte pokračujú aj počas nepriaznivej situácie zapríčinenej epidémiou

 

V súvislosti s realizáciou projektu ,,Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP,” ITMS kód projektu: 302021K083, ktorý je v Súkromnej spojenej škole Železiarní Podbrezová realizovaný od podpísania ,,Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,“ v roku 2018 ubehol už určitý čas. Teraz je vhodná doba na to, aby sme sa pozreli, čo sme už zrealizovali a čo nás ešte čaká.

Aj napriek tomu, že naša škola je vybavená pre vyučovanie schválených hutníckych, strojárskych a elektrotechnických odborov podľa platných normatívov, predsa len niektoré technické zariadenia si už vyžadujú inováciu. Na tomto základe sme prehodnocovali podmienky štúdia v našej škole nielen z odborného pohľadu zriaďovateľa a vedenia školy, ale pozreli sme aj očami žiakov na to, ako by si predstavovali modernú školu. A práve to nás viedlo k tomu, aby sme sa zapojili do realizácie projektu.

Dielne odborného výcviku určené pre štúdium mechatroniky a elektrotechniky boli z časti zmodernizované v minulom období a ostávalo nám zmodernizovať už len dielňu pre ,,silnoprúdarov“ a dielňu plošných spojov. Obidve dielne sme navrhli v súlade s technickými normami a vybavením s najnovšími technickými zariadeniami.

Jednou z hlavných požiadaviek bolo aj zakúpenie ,,leptacej stanice,“ určenej na výrobu plošných spojov, kde budeme môcť vyrábať plošné spoje najnovšími technológiami. K vybaveniu elektrodielní sme navrhli dokúpenie nových mikrospájok, vŕtačiek na DPS, doplnenie regulovateľných napájacích zdrojov vybavenie novou PC technikou s požadovaným softvérom, s tlačiarňou a interaktívnymi projektormi.

K dnešnému dňu už máme všetky naplánované technické zariadenia v škole, elektrodielne prešli stavebnými úpravami a sú zariadené novým nábytkom. Teraz nám ostáva už len čakať, kedy ich budú môcť začať využívať naši žiaci.

Počítame s tým, že nové technické a priestorové vybavenie dielní vytvorí a zlepší podmienky štúdia v našej škole a osloví aj veľkú časť mladých ľudí, žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodnú študovať v našej škole. Ako vyzerajú zmodernizované dielne teraz, môžeme posúdiť na základe fotodokumentácie.

V ďalšej časti projektu nám ostáva zmodernizovať ešte strojový park obrábacích strojov, ktorý je určený pre žiakov ktorí študujú strojárske a hutnícke odbory. Ako to bude ďalej s realizáciu projektu pokračovať, vás budeme informovať.

 

Pohľad do zmodernizovanej dielne
Pohľad do zmodernizovanej dielne