Zo sveta ocele

 

Zdroj: mesačník Ocelářska unie č. 4, 2020

 

Výbor pre životné prostredie je nekompromisný

ENVI výbor predstavil správu ku klimatickému zákonu, ktorý navrhla Komisia a ktorý legislatívne ukotvuje únijný cieľ klimatickej neutrality pre rok 2050 a pravdepodobne ukotví aj cieľ pre rok 2030.

Zatiaľ, čo Komisia navrhuje navýšiť cieľ znižovania emisií skleníkových plynov zo súčasných 40 percent na 50 – 55 percent, výbor ENVI žiada rovných 65 percent. Ďalej, aj napriek tomu, že Komisia navrhuje, aby bol cieľ klimatickej neutrality v roku 2050 dosiahnutý kolektívne v rámci EÚ, výbor požaduje, aby ho dovtedy dosiahli všetky štáty individuálne. V roku 2051 by tak podľa nej malo pohlcovanie emisií v EÚ a členských štátoch prevážiť ich produkciu. A to nie je všetko. Pre rok 2040 by sa mal podľa výboru stanoviť 80 – 85 percentný redukčný cieľ. Tiež by sa mal zastaviť tzv. „uhlíkový rozpočet EÚ“, určujúci zostatkové množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré môže EÚ ešte vypustiť. Tento rozpočet by bol rozdelený na ekonomické sektory, aj priemyslu by bolo určené, koľko môže ešte vypustiť emisií, aby EÚ dosiahla svoj cieľ.

 

Európska komisia chce do obnovy európskych ekonomík vložiť 750 miliárd eur

Dňa 26. mája 2020 zverejnila Európska komisia návrh viacročného finančného rámca pre obdobie 2021-2029. Jeho súčasťou je plán na záchranu európskych ekonomík, zasiahnutých pandémiou.

Návrh má dve časti, dlhodobý rozpočet zameraný na už určené priority a nástroj označený ako „EÚ novej generácie“ Next Generation EU). Ten by mal byť pilierom plánu obnovy európskej ekonomiky. EK navrhuje členským štátom poskytnúť celkovo 750 miliárd eur, pritom chce plán financovať z peňazí, ktoré si menom celej EÚ výhodne požičia na finančných trhoch. Spolu s investičnými iniciatívami obsiahnutými vo viacročnom finančnom rámci by mal európsky rozpočet na obnovu ekonomiky obsiahnuť celkovo 1,85 biliónov eur. Nástroj pre obnovu ekonomiky sa bude skladať z troch pilierov.

 

Výzva britskej vláde na záchranu oceliarskeho priemyslu

Predseda vlády Walesu požiadal o pomoc vládu Veľkej Británie, aby zaručila, že britský oceliarsky priemysel prekoná krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Mark Drakeford uviedol, že waleská vláda sa zaviazala podporovať spoločnosť Tata Steel, ktorá zamestnáva približne štyritisíc ľudí. V oceliarňach Port Taibot v Južnom Walese.

Spoločnosť Tata Steel požiadala britskú vládu o finančný balík v hodnote 500 miliónov GBP na pomoc na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 po tom, čo mnohí jej odberatelia, ako napríklad automobilový priemysel, zastavili v dôsledku krízy výrobu. Vláda zaviedla systém pôžičiek kvôli prerušeniu činnosti veľkých obchodných spoločností, prostredníctvom ktorého ponúka pôžičky maximálne vo výške 50 miliónov libier pre podniky so sídlom vo Veľkej Británii, s obratom vyšším ako 45 miliónov libier.