Ukončenie mobility v Třinci

 

V piatok, 14. decembra, sme ukončili mobilitu v Třinci. Posledný deň sme boli účastníkmi teoretického vyučovania. Na hodine s prvákmi sme si trúfli aj časť hodiny viesť. Téma bola „Skúšky materiálov“.

Milan Kováčik s Tomášom Kubejom odovzdali svoje skúsenosti zo školy a odborného výcviku v Železiarňach Podbrezová. Po krátkej tlačovej besede na záver riaditeľ SOŠ Třineckých železáren Mgr. Adamus odovzdal osvedčenia žiakom IV.A triedy Lukášovi Halgašovi, Milanovi Kováčikovi, Tomášovi Kubejovi, Dávidovi Oravcovi a Júliusovi Švantnerovi. Poobede sme navštívili ešte „Muzeum Třineckých železáren a města Třinec“ a nasledujúci deň v sobotu sme už cestovali domov.

Ďakujeme vedeniu SOŠ TŽ Třinec, tiež všetkým pracovníkom SOŠ TŽ, ktorí nás počas stáže sprevádzali. Za ich príjemné prijatie, sprevádzanie, ochotu a ústretovosť pri plnení našich aktivít. Bolo to veľmi zaujímavé a náučné. Strávili sme nádherné dva týždne v pre nás novom prostredí, ktoré budú určite prínosom v našom vzdelávaní. Ďakujeme.

 

Mobilita v Třinci bola pre našich žiakov cennou skúsenosťou
Mobilita v Třinci bola pre našich žiakov cennou skúsenosťou