Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s., Ing. Vladimír Soták

Verím, že rok 2019 bude pre našu spoločnosť úspešným a bude sa nám dariť

 

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som vás na začiatku roka 2019 čo najsrdečnejšie pozdravil. V roku 2018 sme splnili všetky úlohy, ktoré vyplývali z nášho obchodného a finančného plánu. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa o to pričinili. Ďakujem výrobným prevádzkarňam, obchodníkom, ekonómom, personalistom, dcérskym a obchodným spoločnostiam a ostatným, ktorí sa na nich vo výrobnom reťazci podieľali.

O tom, že sme dosiahli veľmi dobré hospodárske výsledky, svedčí aj fakt, že sme vyplatili našim zamestnancom historicky najvyššie odmeny.

Do nového roku vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, osobných úspechov a dobrú pohodu vo vašich rodinách a pracovných kolektívoch, aby sme mohli hodnotiť mesiac za mesiacom a hovoriť o dosahovaní kladných hospodárskych výsledkov.

Verím, že rok 2019 bude pre našu spoločnosť úspešným a bude sa nám dariť. To, čo počúvame naokolo, čo sa deje vo svete, na európskych a svetových trhoch a to, čo sa deje vo svetovej politike, môže mať vplyv aj na získavanie zákaziek v roku 2019. Uvidíme, ako budú v praxi premietnuté reči okolo možných finančných kríz. Som presvedčený, že pozitívny vývoj bude v našej spoločnosti pretrvávať niekoľko nasledujúcich rokov. Musíme sa však pripraviť aj na to, že budeme musieť hľadať nových odberateľov, ísť do menších zákaziek a strážiť si náklady a nákladový vzorec. Len tak totiž môžeme byť opäť úspešní.

 

 

Som presvedčený, že sa nám technicky, aj technologicky, podarí posunúť ešte ďalej, aby Železiarne Podbrezová aj naďalej zostali špičkovým svetovým výrobcom, ktorý na trhu ponúka kvalitu, čo najlepší servis, a aby aj naša komunikácia s bankami pretrvávala na dobrej úrovni.

 

Vážení spolupracovníci,

v závere roka sme absolvovali vo valcovni rúr a v oceliarni opravy. Verím, že po technicko-technologickej stránke je spoločnosť dobre pripravená na to, aby mohla plniť nielen výrobné, ale aj všetky ostatné úlohy. Som presvedčený, že dobré veci sa nám podarí presadiť aj smerom k vláde Slovenskej republiky. Predstavenstvo sa snaží tlačiť na zníženie odvodového zaťaženia pre zamestnancov. Snažíme sa vytvoriť si pozíciu, aby nám vláda v najbližších piatich rokoch prispela na investície, ktoré chceme zrealizovať vo výške šesťdesiatpäť miliónov eur.

Som presvedčený, že sa nám technicky, aj technologicky, podarí posunúť ešte ďalej, aby Železiarne Podbrezová aj naďalej zostali špičkovým svetovým výrobcom, ktorý na trhu ponúka kvalitu, čo najlepší servis a aby aj naša komunikácia s bankami  pretrvávala na dobrej úrovni.

Predstavenstvo a Dozorná rada ŽP a.s. budú robiť všetko pre to, aby sme vytýčené úlohy naplnili.

Prajem vám šťastný rok 2019.