CT prístroj v Brezne patrí k slovenskej špičke

 

Nemocnica s poliklinikou v Brezne má nový CT prístroj už takmer štvrtý rok. Predošlý bol málo výkonný a navyše poruchový. S obstaraním CT prístroja – s verejným obstarávaním a následným zaplatením prístroja, pomohli nemocnici Železiarne Podbrezová, formou pôžičky. Prístroj stál 485 tisíc eur, čo je niekoľkonásobne nižšia cena, za akú rovnaké prístroje obstarávalo Ministerstvo zdravotníctva.

Následne bolo na výjazdovom zasadnutí vlády bývalého premiéra Roberta Fica v Banskej Bystrici rozhodnuté o dotácií pre nemocnicu, ktorá pomohla nemocnici splatiť pôžičku a vybudovať nový zdroj elektrickej energie a vylepšenie diskovej kapacity na ukladanie záznamov z CT prístroja.

Ako sú s prístrojom spokojní samotní lekári a aký prínos priniesol pre pacientov sme sa opýtali MUDr. Richarda Mihálika, primára RTG oddelenia NsP Brezno.

Pán primár, nemocnica má nové „cétečko“ už pomaly štvrtý rok. Ako ste s ním spokojní?

– CT vyšetrenie (počítačová tomografia) kombinuje röntgen a počítačový vyhodnocovací systém, ktorý rekonštruuje skenovaný obraz. Vyšetrenie prístrojom je bezbolestné a pacient pri ňom leží. Pri týchto vyšetreniach je možné rozpoznať aj štruktúry, ktoré sú veľké iba niekoľko milimetrov, takže je pre nás lekárov veľmi dôležitý. Najčastejšie sa používa na vyšetrenie mozgu, lebky, chrbtice či brušných a panvových orgánov.

Zakúpený CT prístroj v roku 2015 – Siemens vyššej strednej triedy – je v porovnaní s predošlým CT prístrojom na úplne inej technickej úrovni. Je omnoho výkonnejší, kvalitnejší a aj rýchlejší, čo zlepšilo prácu nám lekárom a zároveň pomohlo aj pacientom. Spokojnosť je teda určite na oboch stranách. Myslím si, že naši kolegovia, lekári, sú s prístrojom veľmi spokojní. Je to jeden z najlepších CT prístrojov na Slovensku a radí sa aj medzi svetový štandard, čo je pre spádovú oblasť Horehronia veľmi dôležité.

CT prístroj

Čo to znamená v praxi?

– Tento CT prístroj je iná generácia prístroja, ako sme mali predtým. Ak porovnám hrubé parametre, tak v číselnom vyjadrení je minimálne 4 – 5 násobne výkonnejší, resp. produktívnejší. Pacienta dokážeme vyšetriť oveľa rýchlejšie, s nižšou radiačnou záťažou a s lepšími obrazovými výsledkami. Pre ilustráciu uvediem, že „staré“ CT vyrobilo v rámci, napríklad CT mozgu, 60 obrázkov a s novým prístrojom ich robíme vyše 500. Výsledky sú teda oveľa podrobnejšie, čo do priestorového rozsahu aj do odlíšenia choroby ako takej. Dôležité je, že výsledky urgentných pacientov máme čo najrýchlejšie k dispozícií a podarilo sa nám, po dohode s vedením a s ich ústretovosťou, zaviesť systém, kedy vieme obrazy urýchlene, naozaj veľmi rýchlo konzultovať s vyšším pracoviskom – napríklad Fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici , Kardiocentrom v Banskej Bystrici , alebo ďalšími pracoviskami na celom Slovensku ale aj v zahraničí , ktorých je v tejto sieti niekoľko sto, vrátane vysoko špecializovaných centier . Doposiaľ sa CT vyšetrenie konzultovalo po zdĺhavom fyzickom doručovaní sanitkou na CD nosiči.

Momentálne trvá daný úkon niekoľko minút , čo niekedy znamená aj záchranu zdravia alebo života pacienta. Po mojich skúsenostiach z Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici som sa snažil preniesť tieto poznatky do Brezna, aby to malo minimálne rovnakú , ak nie lepšiu úroveň.

Kvalita ošetrenia bola nepochybne zlepšená. Rozšírilo sa aj spektrum úkonov, ktoré prístroj vykonáva?

– Do doby, kým sa zakúpil tento CT prístroj boli vykonávané len bežné vyšetrenia, ktoré neboli požadovanej kvality , nerobili sa akútne výkony v požadovanej kvalite a ani angiografie (špeciálne vyšetrenie mozgových, krčných, hrudných, brušných a panvových tepien), koronarografie ( CT srdca a srdcových ciev), podrobné vyšetrenia hrubého a tenkého čreva a špeciálne traumatologické rekonštrukcie v 3D priestore. Preto tento CT prístroj predstavuje veľký posun v mnohých stránkach.