Zahraničný partner prvýkrát na pôde ŽP VVC

 

Zahraničný partner prezentoval výsledky spolupráce na výskumných programoch ŽP VVC na jeho pôde po prvýkrát v histórii.
Zahraničný partner prezentoval výsledky spolupráce na výskumných programoch ŽP VVC na jeho pôde po prvýkrát v histórii. Foto: I. Kardhordová

V predposledný novembrový deň navštívili ŽP VVC s.r.o. hostia z Akademie Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica v Krakove, v zastúpení Janusz Krawczyk, dr. hab. inž.; Rafał Dziurka, dr. inž. a prof. Tomasz Śleboda, dr. hab. inž. Tento deň bol výnimočný tým, že bola prezentovaná konkrétna výskumná činnosť, na ktorej pracovali naši partneri celý rok v Krakove.

„Ide o experimentálny program ŽP VVC pri optimalizácii analýzy mikroštruktúry pri ťahaní presných rúr. Okrem toho, že ŽP VVC dostalo prvé výsledky, je to prvýkrát v histórii jeho existencie, čo zahraničný partner prezentoval výsledky spolupráce na výskumných programoch ŽP VVC na jeho pôde,“ konštatoval prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC.

 

Zahraničného hosťa prof. Tomasza Ślebodu, dr. hab. inž. z AGH Krakov, prodekana fakulty inžinierstva kovov a počítačového výskumu sme sa opýtali:

Ako vznikla vaša spolupráca so ŽP VVC?

– Sú to už zhruba dva roky, čo začali naše kontakty s kolegami Ing. Milanom Mojžišom, PhD., a Ing. Martinom Ridzoňom, PhD. Prišli ku nám na konferenciu a od tej doby začala naša spolupráca. V minulom roku pri pracovnej návšteve na ŽP VVC, po rokovani s prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., vznikol  prvý spoločný projekt, ktorého výsledky sme prezentovali na dnešnom odbornom seminári.

Čo plánujete v najbližšej budúcnosti v spolupráci so ŽP VVC?

– Snažíme sa určiť, aké sú možnosti v zdieľanej ďalšej spolupráci i financovania takýchto spoločných projektov. Teší nás, že taká významná firma, akou je ŽP a.s., chce s nami spolupracovať. Je to pre nás najlepšie, keď môžeme ako univerzita spolupracovať s takouto veľkou a úspešnou priemyselnou firmou. Program spolupráce so ŽP VVC na rok 2019 bude dohodnutý na seminári, ktorý bude v Krakove vo februári 2019

Ako sa vám páčia Železiarne Podbrezová ako firma?

– Je to veľmi moderná a vo svete uznávaná firma a práve preto sme radi, že môžeme s vami spolupracovať. ŽP VVC je vynikajúci partner v rámci výskumu nových technológií a inovácií, na čom nám rovnako záleží. A okrem toho, je to vynikajúca príležitosť pre našich študentov, aby získali prax vo svojom odbore.