V januári blahoželáme

 

Pracovné jubileá

25 rokov

Ing. Martina ČERNÁKOVÁ
Miloš KRIŠTOF
Július MAJLING

30 rokov

Milan KOVÁČIK
Juraj SLABEJ
Stanislav SLAMKA
Ivan ZUBAL

35 rokov

Emil FAŠKO
Ivan JANEČEK
Zuzana KOVÁČOVÁ

Životné jubileá

Peter GAJDOŠ
Martin KARABA
Pavol LUPTÁK
Milan MAJERÍK
Ivan MIHÁĽ
Ladislav POHORELEC
Eduard PROKOPEC
Zuzana SCHÖNOVÁ
Rudolf SITARČÍK
Ján ŠATARA
Jozef ADAMSKÝ
Katarína ŠTELLEROVÁ
Daniel ŽILÍK
Anna DEMIANOVÁ
Jozef ĎURČÍK
Ľubomír KLEMENT
Peter KOCHAN
Jaroslav KUPEC
Milan KVAČKAJ
Milan LOCEK
Ján LUPTÁK
Milan SCHVARZBACHER

 

Kľúčové slová:
Zdieľanie a sociálne siete: