Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

 

 

Dňa 15. októbra žiaci 3. a 4. ročníkov navštívili, v rámci Dňa otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach, Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR). Najprv si pozreli v univerzitnej knižnici prezentácie jednotlivých fakúlt Technickej univerzity a následne aj priestory FMMR, kde je na ôsmich katedrách možné študovať študijné programy zahrňujúce hutníctvo železa a ocele, hutníctvo neželezných kovov, tvárnenie kovov, recykláciu a spracovanie odpadov.
Výborné vybavenie je len odzrkadlením toho, aká je táto fakulta skvelá. Spolupracuje i s mnohými krajinami sveta, dlhodobo udržuje spoluprácu s praxou, kde medzi najvýznamnejších partnerov patria aj Železiarne Podbrezová a.s.
Pre našich žiakov boli pripravené nasledujúce aktivity:
1. Elektrochémia v automobilovom priemysle, 2. Interactiv recycling auditorium, 3. Steelový svet technológií.
Získané informácie o študijných programoch žiakom pomôžu pri výbere vysokej školy. Naši žiaci si uvedomili, že aj ako absolventi fakulty majú možnosť uplatnenia sa v ŽP a.s. Svedčia o tom slová žiaka Samuela Mesároša: „Videli sme veľa zaujímavých vecí – stroje na recykláciu a triedenie odpadu a aj prístroje, o ktorých som ani nevedel, že existujú. Táto škola sa mi páčila po každej stránke – výhody financií počas štúdia, možnosť zamestnania sa po skončení, ale aj pre pekné mesto Košice. Bolo to skvelé a určite uvažujem o štúdiu na tejto škole.“
Čo dodať na záver. Deň otvorených dverí bol veľmi zaujímavý aj poučný. Ďakujeme pani dekanke doc. Ing. Ivete Vaskovej, PhD., ako aj ostatným zamestnancom FMMR za pozvanie a sprevádzanie. Zároveň ďakujeme vedeniu ŽP a.s. za bezplatné poskytnutie autobusovej dopravy.