RECYKLOHRY

 

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Do tohto projektu je Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová zapojené už niekoľko rokov. Účasťou v programe škola získava body, ktoré môže vymeniť za odmeny v podobe rôznych učebných pomôcok.

Výsadba stromčeka v areáli školy bola jednou z dvoch častí úlohyDôležitou súčasťou je zber drobného elektroodpadu a batérií. Okrem zberu drobného elektroodpadu škola pravidelne získava body za plnenie vyhlásených úloh. Tento školský rok bola zatiaľ vyhlásená jedna úloha – Čo s klimatickou krízou?
Úloha pozostávala z dvoch častí. Prvou bola výsadba stromčeka v areáli školy – s touto úlohou pomohli p. u. Peteraj, p. u. Stieranková a ochotní žiaci a žiačky z III.H triedy.

Druhou úlohou bolo vytvoriť v triede strom z odpadových materiálov a na miesto lístkov stromu napísať, aké funkcie plnia stromy a prečo sú dôležité. Tejto neľahkej úlohy sa na výbornú zhostili žiačky a žiaci II.G triedy.
Všetkým zapojeným ďakujeme a veríme, že postupne budeme zvyšovať environmentálne povedomie našich žiakov.