Skončil sa mesiac úcty k starším

 

 

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia.

Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Snaha o zlepšovanie kvality ich života nemá zostať iba témou diskusií.

Predstavenie našich najmenších objektívom I. Kardhordovej
Predstavenie našich najmenších objektívom I. Kardhordovej

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si obec Podbrezová, v spolupráci so Základnou školou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej – školským klubom detí a staršími dievčatami pripravili zaujímavý program, ktorý 25. októbra predviedli nielen seniorom v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej. Podvečer sa niesol v znamení vľúdnych slov, krásnych básní, veselých piesní a trefných vtipov.