Rekondičný pobyt na Táľoch si zamestnanci pochvaľujú

 

Cvičenie v bazéne
Cvičenie v bazéne objektívom I. Kardhordovej

 

Rekondičný pobyt je zároveň aj rehabilitácia, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce.
Na rekondičný pobyt majú nárok tí zamestnanci, ktorých povolanie je orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie.
Rekondičný pobyt je určený zamestnancom, ktorí nemajú príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia, teda zdravým zamestnancom, ako kompenzácia nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného vzniku poškodenia zdravia. Dĺžka rekondičného pobytu je sedem dní.
Podmienky nároku na rekondičný pobyt v roku 2019 splnilo tristoštyridsaťštyri zamestnancov. Nárok na rekondičný pobyt v aktuálnom roku mali zamestnanci, ktorí sú exponovaní faktorom práce a pracovného prostredia (vibrácie, fyzická záťaž, pevný aerosól – prach, záťaž teplom a hluk) zaradeným do 3. a 4. kategórie prác, počas najmenej piatich rokov vykonávali nepretržite práce zaradené do 3. kategórie a počas najmenej štyroch rokov vykonávali nepretržite práce zaradené do 4. kategórie.
Nárok na ďalší rekondičný pobyt, opakovaný raz za tri roky, majú zamestnanci, ktorí odpracovali najmenej 600 pracovných zmien, pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom a odpracovali najmenej 400 pracovných zmien.

 

Cvičenie zamestnancov pod odborným dohľadom fyzioterapeutky.
Cvičenie zamestnancov pod odborným dohľadom fyzioterapeutky. Foto: I. Kardhordová

Sedemdňový rekondičný pobyt pre zamestnancov so splneným nárokom je v roku 2019 zabezpečený v spoločnosti Tále a.s. Poskytovanie rekondičného pobytu je počas šiestich mesiacov v roku (apríl – jún a september – november), na uvedené obdobie je zabezpečených sedemnásť turnusov.
V priemere sa jedného turnusu zúčastní osemnásť až dvadsať zamestnancov. Zabezpečený je programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie. Začiatok rekondičného pobytu je vždy v pondelok ráno a ukončenie v nedeľu na obed. Zabezpečená je aj doprava.
Všetci zamestnanci absolvovali vstupné prehliadky (u lekárky v ŽP Rehabilitácia s.r.o.) a na ich základe im boli predpísané masáže, parafínové zábaly rúk, tens terapia, cvičenie vo vode, wellness, bazén, fínska sauna, Nordic walking, kardiovaskulárny tréning, muzikoterapia, aromaterapia, cvičenie – SM systém, cvičenie vo vode, inštruktáž – škola chrbta.

Opýtali sme sa našich spolupracovníkov, ako sa im páči na rekondičnom pobyte a či už v minulosti nejaký absolvovali:
Pavol Kupec, Vvr
– Bol som na Táľoch už pred troma rokmi, čiže teraz som tu druhýkrát. Myslím, že nielen ja, ale aj všetci ostatní na pobyte sú spokojní. Je to podľa mňa dobrý relax a príjemne strávený čas. Strava je tiež vynikajúca. Akurát ideme na cvičenie, chodia k nám sestričky z rehabilitácie a naozaj je to super. Máme naordinované procedúry podľa časov, chodíme plávať, do sauny, je to vynikajúce a za ten týždeň človek úplne zrelaxuje.

 

 

Janka Žilíková, Gork 

– Na rekondičnom pobyte som druhýkrát a druhýkrát mám tú smolu, že som tu sama žena medzi toľkými chlapmi. Do budúcnosti by som bola rada, keby sme boli na rekondičnom pobyte aspoň dve ženy, pretože by to bolo určite lepšie, ako byť sama medzi sedemnástimi mužmi. Inak je všetko super, voda je dobrá, strava takisto, aj ubytovanie. Môžeme ísť aj na turistiku, trochu sa prejsť, každý deň máme procedúry a v utorok a štvrtok cvičenie.

 

Jaroslav Maruniak, Vvr
– Veľmi sa mi tu páči, je to vynikajúce. Prostredie je krásne, počasie nám tiež vyšlo a máme tu všetko, čo potrebujeme na kvalitnú regeneráciu. Rovnako je aj strava výborná. Myslím, že jeden týždeň je celkom ideálny a úplne stačí, akurát by som uvítal, ak by to bolo častejšie, povedzme každý rok. Momentálne som na piatom rekondičnom pobyte, predtým som bol aj v Brusne a Rajeckých Tepliciach, ale aj tu na Táľoch. Najviac sa mi páči určite na Táľoch, je to úplne ideálne.

 

Ján Kubanda, Vt 
– Som tu prvýkrát a veľmi sa mi tu páči. Doma na niečo podobné veľmi nie je čas, vyhovuje mi tento režim a rád by som na to nadviazal. Doma robím vo voľnom čase iba cyklistiku a tento pobyt mi naozaj padol dobre. Týždeň myslím úplne stačí na regeneráciu, teda aspoň mne. Chodím plávať, máme procedúry, bol som aj na turistike. So stravou som úplne spokojný, celkovo to hodnotím veľmi pozitívne, sme tu v peknej prírode a každému to myslím padne vhod a oddýchne si.

 

Vladimír Račák, Tcú
– Je tu dobre a mohlo by to byť aj častejšie. Teraz som na rekondičnom pobyte tretíkrát, vždy som bol tu na Táľoch. Program sa mi páči, strava je výborná, čiže nemôžeme sa na nič sťažovať. Som spokojný so všetkým. Sme v peknej prírode, tento týždeň aj vyšiel čas a je pekné počasie, vyšlo to tento rok naozaj super.