Zručný mladý Horehronec

 

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP) v spolupráci so ŽP a.s. zorganizovala tretí ročník súťaže s názvom Zručný mladý Horehronec. Dňa 6. novembra boli dielne SSOŠH ŽP plné usilovných žiakov, ktorí zhotovovali svoje výrobky pod vedením majstrov odbornej výchovy.

„Súťaž, ktorú realizujeme už po tretíkrát, je zameraná nielen na preverenie technických zručností žiakov základných škôl, ale aj na preverenie teoretických vedomostí. Zároveň sa snažíme rozšíriť spoluprácu so základnými školami, ktorá súvisí aj s náborom žiakov na stredné školy, predovšetkým chceme, aby žiaci mali záujem o štúdium technických a strojárskych odborov,“ informovala riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. Miriam Pindiaková.

Súťažiaci v plnom nasadení počas svojej práce. Foto: I. Kardhordová
Súťažiaci v plnom nasadení počas svojej práce

Nielen pre žiakov, ktorí súťažili, ale aj pre ich pedagogický doprovod, bol pripravený sprievodný program. Tento rok mali účastníci súťaže možnosť navštíviť hrad Ľupča. Okrem toho mohli spoznať prostredie školy, oboznámiť sa s novými modernými technológiami a inováciami, ktoré v praktickom i teoretickom vyučovaní SSOŠH ŽP využíva.

Viac o tom, prečo SSOŠH ŽP súťaž organizuje, nám povedal Mgr. Jozef Zákalický, hlavný majster odbornej výchovy: „Vieme, že základné školy zrušili hodiny technickej výchovy a teraz sa to bude v rámci projektu duálneho vzdelávania na základných školách znovu zavádzať. Je tam momentálne veľká medzera, čiže aj kvôli tomu robíme túto súťaž. Chceme zistiť, ako sú na tom deti z mesta, keďže tie z dediny sú na tom väčšinou podstatne lepšie a tá zručnosť je u nich na vyššej úrovni. Momentálne na celom Slovensku prebieha Týždeň európskych zručností, preto aj my sme zorganizovali súťaž v tomto týždni.“

Do súťaže sa zapojilo jedenásť družstiev, pričom každé družstvo tvorili dvaja žiaci. Ocenené boli nielen najlepšie družstvá, ale aj jednotlivci, ktorí získali hodnotné a vecné ceny. Zo škôl sa dokázala najvyššie umiestniť ZŠ Predajná, ktorá získala 1. miesto. Na 2. mieste skončila ZŠ s MŠ Karola Rapoša z Brezna a pomyselné stupne víťazov doplnilo ako tretie družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Pohorelá. Pochvalu si však určite zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili.

Ocenení najlepší jednotlivci spolu s Mgr. Jozefom Zákalickým, hlavným majstrom odbornej výchovy a Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou SSOŠH ŽP. Foto: J. Čief
Ocenení najlepší jednotlivci spolu s Mgr. Jozefom Zákalickým, hlavným majstrom odbornej výchovy a Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou SSOŠH ŽP