Odborná verejnosť ocenila publikáciu HRAD ĽUPČA

 

Odborná verejnosť ocenila publikáciu o hrade Ľupča

 

V tomto období bola na renomovanej internetovej stránke, ktorá sa venuje významným slovenským pamiatkam (www.pamiatkynaslovensku.sk) uverejnená nasledujúca recenzia od Viliama Mazanca:

„Hrad Ľupča je jedným z mála hradov na Slovensku, ktorý sa napriek búrlivým časom mnohých storočí nezmenil na ruinu. Významná pamiatka Slovenska a veľká dominanta okolia Banskej Bystrice si samostatnú monografiu zaslúžila. Ak dovolíte, budem písať svoje prvé dojmy. Tie sú vraj vždy najautentickejšie, keď doznejú, človek už len vymýšľa a prácu druhých častokrát relativizuje. Ja to neurobím. Pri listovaní knihou som bol ohúrený. Písania sa jednoznačne chytil skvelý kolektív odborníkov. Pravdepodobne majú dobré medziľudské vzťahy. Iba tak si možno vysvetliť, že vzniklo dokonalé dielo. Oto Tomeček, autor a zostavovateľ, napísal vydarený úvod, príjemný, pohodový a čitateľ sa v ňom dozvie práve to, čo v tej chvíli potrebuje vedieť.

Monografia má zaujímavý formát, modernú grafickú úpravu, ktorá môže konkurovať najvypravenejším knihám. Texty sú výborné a venujú sa histórii hradu vo vyčerpávajúcej forme. Na reprodukciách a fotografiách môžeme sledovať nielen rôzne podoby hradu, architektonické detaily stavby, dobové vyobrazenia, podobizne majiteľov, ale aj ideové rekonštrukcie, stavebný vývoj, skice, plány, mapy, listiny, pečate, spolu tak až prekvapivé množstvo kvalitného historického materiálu. Prekrásne sú zastavenia pri významných osobnostiach, ktoré obsahujú zaujímavé biografické údaje. Konečne sa v knihe o histórii hradu objavuje kapitola podrobne približujúca pamiatkovú ochranu a obnovu objektu. Heureká! Veď to sú nové dejiny hradu, rovnako dôležité, ako tie z čias jeho využívania. Publikácii nie je čo vytknúť. Rád sa nechávam unášať emóciami, keď sú pozitívne.

Dielo o hrade Ľupča považujem za najlepšiu knihu, aká kedy bola o nejakom hrade na Slovensku doposiaľ napísaná! Vynikajúco a precízne odvedená práca. Luxusná publikácia obsahom i grafikou. Takto vyzerá úspech. Gratulujem! Ďakujem. Ďakujeme.“

 

Zároveň boli dňa 7. novembra v reprezentačných priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave odovzdávané Ceny Slovenskej historickej spoločnosti (ďalej len SHS) za najlepšie publikácie v oblasti historických vied. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín na Filozofickej fakulte UK (ďalej len FF UK) v Bratislave. Slávnostné „laudatio“ vypracovala a predniesla predsedníčka komisie SHS pre udeľovanie týchto ocenení PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Ceny odovzdávali predseda SHS PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. a podpredsedníčka SHS PhDr. Gabriela Dudeková-Kováčová, PhD.

Ako sme vás v minulosti informovali, v kategórii vedecko-popularizačné dielo bola ocenená publikácia: HOMOLA, Vladimír – TOMEČEK, Oto a kol. Hrad Ľupča. Klenot Pohronia vo svetle vekov. Podbrezová: Železiarne Podbrezová, 2018, 368 s.

Podujatie sa nieslo v spomienkach na minuloročné 120. výročie narodenia a tohtoročné 30. výročie úmrtia zakladateľa modernej slovenskej historiografie a prvého predsedu Slovenskej historickej spoločnosti profesora Daniela Rapanta a bolo pripravené v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín na FF UK v Bratislave. V slávnostnej časti tohto podujatia odovzdal prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. „Veľkú striebornú medialu UK“ (z dielne Jána Kulicha) im memoriam profesorovi Danielovi Rapantovi. Prorektor Múcska vyjadril ospravedlnenie UK za zákaz pedagogickej činnosti na jej pôde z roku 1950, ktorým začala vyše 40 ročná profesionálna i ľudská diskriminácia jednej z najvýznamnejších osobností modernej slovenskej historiografie.