Nemocnica v Brezne má nové tlakové a EKG holtre

 

NsP Brezno má od októbra sedem nových holtrov vďaka Nadácii Železiarne Podbrezová
NsP Brezno má od októbra sedem nových holtrov. Foto: J. Jagerčík

 

Od októbra má NsP Brezno, n.o. vďaka Nadácii ŽP sedem nových holtrov, ktoré budú monitorovať krvný tlak a dlhodobo snímať EKG záznam. Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa tak opäť zvýšila.

Dňa 26. októbra, riaditeľ nemocnice, Ing. Jaroslav Mačejovský, oficiálne odovzdal primárovi interného oddelenia prof. MUDr. Jozefovi Novotnému, PhD. a vedúcemu lekárovi kardiologickej ambulancie MUDr. Ľubomírovi Antalíkovi štyri nové lekárske prístroje na monitorovanie krvného tlaku (tlakové holtre) a tri nové lekárske prístroje na dlhodobé snímanie EKG záznamu (EKG holtre).

 

prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD.; Ing. Jaroslav Mačejovský a MUDr. Ľubomír Antalík
Zľava: prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD.; Ing. Jaroslav Mačejovský a MUDr. Ľubomír Antalík

 

Prístroje budú slúžiť na diagnostiku a sledovanie zdravotného stavu nemocničných pacientov na internom oddelení, internej ambulancie a kardiologickej ambulancie, pričom našim internistom a kardiológom pomôžu v poskytovaní kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pacientom.

V mene našej nemocnice, i mene jej pacientov, ďakujeme generálnemu riaditeľovi ŽP, Ing. Vladimírovi Sotákovi, za jeho osobnú angažovanosť a Nadácii Železiarní Podbrezová za finančný dar, vďaka ktorému mohla NsP Brezno holtre zakúpiť.