Úspech v súťaži „Škola roka“

 

Dňa 26. októbra sa v Detve uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike pod názvom „Škola roka“ za uplynulý školský rok. Účelom súťaže je oceniť školy, ktoré podporujú športové činnosti žiakov. Jej vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Medzi ocenenými bolo aj naše Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, a to v oboch kategóriách stredných škôl, v kategórii chlapci i v kategórii dievčatá. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia najaktívnejších škôl bola aj kategória Športovec roka, v ktorej naša Majka Remeňová získala krásne druhé miesto.

Ocenení žiaci v súťaži „Škola roka“
Ocenení žiaci v súťaži „Škola roka“

Prebojovať sa medzi tých najlepších nebolo jednoduché. Súťaž pozostávala z troch pilierov. Prvý bol výkonnostný pilier, kde sa oceňovala úspešnosť školy na školských majstrovstvách Slovenska. Naša škola, po víťazstvách v okresných a krajských kolách, dosiahla úspech na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu, vo futsale a futbale. Druhý bol účastnícky pilier, v ktorom sa hodnotilo percentuálne zapojenie žiakov školy do športových súťaží v danom roku. Tretí zahŕňal výchovnú časť, ktorej náplňou bola olympijská výchova. Vzhľadom na to, že do súťaže boli zapojené predovšetkým veľké športové gymnáziá, je umiestnenie našej školy medzi „prvou päťkou“ veľkým úspechom.

Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí nás v minulom školskom roku úspešne reprezentovali, ale tiež tým, ktorí ich na súťaže pripravovali. Moje poďakovanie patrí všetkým trénerom a učiteľom, predovšetkým Romanovi Snopkovi, ktorý to celé zastrešoval. Osobitne chcem poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za podporu pri zabezpečovaní podujatí. Do nadchádzajúceho ročníka súťaže prajem našim chlapcom a dievčatám veľa ďalších športových úspechov.