Akt odovzdávania vysvedčení absolventom v profesii mechanik strojov a zariadení a mechanik mechatronik

Do práce v Železiarňach Podbrezová sa chystá nastúpiť šestnásť úspešných absolventov štúdia v našej odbornej škole

 

Dňa 26. mája sa zišlo tridsaťjeden úspešných absolventov Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, organizačnej zložky Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej, v školskej klubovni.

Ing. Mária Niklová odovzdáva absolventovi ďakovný list a blahoželá mu k dosiahnutým úspechom. Foto: I. KardhordováZa prítomnosti členky Predstavenstva ŽP a.s. a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej, člena predstavenstva, obchodného riaditeľa a podpredsedu školskej rady Ing. Vladimíra Sotáka ml., riaditeľky školy Ing. Miriam Pindiakovej a triednych učiteľov IV.A a IV.B. triedy, sa uskutočnil akt odovzdávania vysvedčení absolventom v profesii mechanik strojov a zariadení a mechanik mechatronik. Ing. Mária Niklová vo svojom príhovore, okrem iného, povedala: „Želám vám peknú budúcnosť a verím, že tí, ktorí ste sa rozhodli pre vysokoškolské štúdium, sa ako úspešní absolventi raz vrátite do Železiarní Podbrezová.“ Riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková konštatovala, že: „mimoriadna situácia, ktorá nastala v roku 2020 a na ktorú nikto z nás nebol stopercentne pripravený, nás všetkých prinútila prijímať mimoriadne opatrenia. Zmenil sa spôsob vyučovania a museli sme sa prispôsobiť aktuálnym možnostiam vzdelávania. Niekoľkomesačná dištančná forma, predovšetkým na teoretickom vyučovaní, však nebola prázdninami. Som rada, že sme spoločne, aj vďaka veľkej podpore a benefitom zriaďovateľa, toto náročné obdobie zvládli, že sme mohli realizovať praktické vyučovanie bez akýchkoľvek obmedzení a dnes môžem skonštatovať, že ste všetci úspešne ukončili štúdium a zmaturovali.“ Svoj príhovor ukončila slovami: „Všetkým vám do ďalšieho života želám veľa šťastia, študijných, pracovných a osobných úspechov. Verím, že zúročíte nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré ste získali počas štúdia a budete hrdí na to, že ste boli práve žiakmi našej školy.“

 

Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. odovzdal Jurajovi Vološínovi Ing. Vladimír Soták ml. Foto: I. Kardhordová

 

Nasledovalo prevzatie vysvedčení a ďakovných listov. Bolo to, v porovnaní s tradičnými slávnostnými aktmi, ktoré sa konajú každoročne v dome kultúry, skromnejšie podujatie. Atmosféra však slávnostná bola a nielen vďaka rečníkom, ale umocnili ju aj ocenenia. Celkovo najlepší absolvent Juraj Vološín dostal Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. Ing. Vladimíra Sotáka. Za výborné študijné výsledky dostali odmeny Jakub Kováčik, Juraj Vološín a Ivan Štefančík.

Ešte podpis do pamätnej knihy...Bodkou za slávnosťou poznamenanou protiepidemickými opatreniami, bolo poďakovanie absolventa Roberta Schmidta, v mene všetkých spolužiakov, z ktorého vyberáme: „Naše ďakujem patrí všetkým učiteľom, majstrom odbornej výchovy a vychovávateľom. Obrovská vďaka patrí nášmu zriaďovateľovi, Železiarňam Podbrezová. Ich zásluhou nám škola dala všetko, čo si len študent môže priať, príjemný, kvalitný a moderný priestor na vzdelávanie, prax a rôzne ďalšie výhody, ktoré v iných školách nie sú samozrejmosťou. Nikdy na túto školu nezabudneme!“

Do pracovného pomeru v Železiarňach Podbrezová sa chystá nastúpiť šesť mechatronikov a desať mechanikov strojov a zariadení. Im, aj tým, ktorí sa rozhodli študovať, či našli iné uplatnenie, prajeme dobrý štart do života.