Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V máji boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-302/2021

revízia 2, zmena 0

Objednávanie, evidencia, distribúcia a používanie pečiatok
Smernica S-407/2018

revízia 2, zmena II

Daň z pridanej hodnoty
Smernica S-507/2021

revízia 3, zmena 0

Hodnotenie rizík BOZP
Smernica S-517/2021

revízia 4, zmena 0

Daňové a nedaňové náklady ŽP a.s. a základ dane z príjmov právnických osôb

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Opatrenie č. 04/2021 Odstránenie nedostatkov a doporučení  z recertifikačného a  dozorového auditu systému manažérstva kvality
Opatrenie č. 05/2021 Odstránenie nedostatkov z recertifikačného auditu podľa noriem API Q1, 9. Ed.,  API 5L, 46. Ed.  a API 5CT, 10.Ed.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm