Letné brigády v Železiarňach Podbrezová nie sú len o privyrobení si

Skúsenosti z brigád mi pomohli aj na vysokej škole

 

Leto je pre študentov príležitosťou ako si môžu vylepšiť svoju finančnú situáciu. Železiarne Podbrezová takúto možnosť ponúkajú každoročne a o brigády vo fabrike je stále veľký záujem. Výnimkou bol minulý rok, kedy kvôli pandémii brigádnici robili len počas mája. Šancu získať brigádu majú prednostne žiaci našej súkromnej školy, deti zamestnancov, ktorí spĺňajú vekovú hranicu osemnásť rokov a tí, ktorí v ŽP a.s. už brigádovali. Aj v tomto roku prejavili o letnú „posilu“ najväčší záujem výrobné prevádzkarne – oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, no uplatnenie brigádnici nájdu aj v iných úsekoch, podľa potreby.

Ako o letnú brigádu požiadať?

Letná aktivita v ŽP a.s. nie je len o privyrobení si, hoci to je pre mnohých študentov najväčším lákadlom.

Ešte väčším bonusom do budúcnosti môžu byť získané skúsenosti z praxe, ktorá je častokrát vyžadovaná aj u uchádzačov o prvé zamestnanie.

Prihlasovanie na letné brigády je realizovateľné prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.zelpo.sk, sekcia KARIÉRA, formulár „Žiadosť o letnú aktivitu.“
Všetci naši brigádnici pracujú na základe pracovnej zmluvy a nie „brigádnickej dohody“. To znamená, že majú rovnaké práva, ale aj povinnosti, ako stáli zamestnanci.

Počas rokov štúdia na strednej škole v podbrezovských železiarňach brigádoval aj Ing. Milan Nosáľ, absolvent Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, odbornej zložky Súkromná odborná škola hutnícka. Na strednej škole sa zaujímal o elektrotechniku, na vysokej škole sa rozhodol venovať výrobným technológiám. Nielen zarobené peniaze z brigád, ale aj štipendium od ŽP a.s. mu „uľahčilo“ študentský život. Ako minul prvé zarobené peniaze a na aké pracovisko v rámci ŽP a.s. nastupuje už toto leto, nám prezradil v rozhovore.

 

Ste absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová. Prečo ste sa rozhodli študovať na tejto škole a ako si spomínate na stredoškolské časy?

– Na stredoškolské časy spomínam ako na jedno z najkrajších období. Rozhodol som sa študovať na tejto škole kvôli odboru Mechanik mechatronik, pretože ma bavila elektrotechnika a neskôr strojársky priemysel a práve tento odbor poskytuje potrebné znalosti v daných oblastiach, ktoré mi neskôr pomohli pri štúdiu na vysokej škole.

 

Počas školy ste mali možnosť praxovať v ŽP a.s. Trávili ste tu aj letné brigády. Koľkokrát a v akých prevádzkarňach ste brigádovali?

– V Železiarňach Podbrezová som brigádoval štyrikrát, a to ako strojník energetických zariadení prevádzkarne energetika, v archíve technických výkresov, kontrolný pracovník defektoskopie odboru riadenia a zabezpečenia kvality a operátor odlievač v prevádzkarni oceliareň.

Počas brigády v archíve technických výkresov som sa naučil pracovať v programe Autodesk Invenor, a to mi neskôr pomohlo pri štúdiu na vysokej škole pri CAx technológiách a konštruovaní častí strojov.

 

Okrem skúseností to bola aj dobrá príležitosť ako si cez leto privyrobiť, mám pravdu?

– Áno, bola to dobrá príležitosť, ktorú určite odporúčam každému študentovi.

 

Pamätáte si, na čo ste ako študent minuli zarobené peniaze?

– Za svoje prvé zarobené peniaze som si kúpil notebook, ktorý mi dobre slúžil počas celého štúdia na vysokej škole. Všetky ostatné zarobené peniaze som použil na ubytovanie, stravu, oblečenie cestu do školy a všetky ostatné náklady spojené so štúdiom na vysokej škole.

 

Po strednej škole ste sa rozhodli pokračovať na vysokej škole. Priblížite nám aký odbor ste študovali?

– Študoval som na technickej fakulte odbor Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Absolvent tohto študijného odboru dokáže riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Má potrebné znalosti na zabezpečenie racionálnej prevádzky takýchto zariadení pri zachovaní požadovanej kvality produkcie.
Ďalej má znalosti o výrobných technológiách (zlievaní, tvárnení, obrábaní, zváraní, povrchových úpravách, tepelnom spracovaní, montáži, doprave a skladovaní), materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej dopravy a manipulácie, kontrole výrobných procesov a o ich riadení.

Uvedené špeciálne znalosti má rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Absolvent ma ďalšie znalosti, na báze ktorých je schopný komunikovať s ostatnými profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení výroby (ekonomika, manažment, konštrukcia, zásobovanie, atď.).

Absolvent má schopnosť uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológ, konštruktér a v kontrole kvality výroby. Má tiež dostatočné znalosti potrebné na projektovanie ucelených častí výrobných postupov.

 

Využili ste aj možnosť štipendia od ŽP a.s.? Ako vám to na vysokej škole pomohlo?

– Pomohlo mi to s pokrytím nákladov na ubytovanie, stravu a cestu do školy. Keďže mnoho študentov zvykne brigádovať aj počas školského semestra, v porovnaní s nimi som mal viac času venovať sa štúdiu.

 

Cez leto nastupujete do trvalého pracovného pomeru do ŽP a.s. Na akú pozíciu?

– Nastupujem na pracovnú pozíciu ako operátor odlievač prevádzkarne oceliareň, kde som predtým aj brigádoval.