V júni blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Daniel HÔRČÍK

Peter KENDERESSY

Marcel ZEMKO

25 rokov

Ing. Igor HREBÍČEK

Boris ŠKODA

35 rokov

Janka KUREKOVÁ

Jana MATTOŠOVÁ

Vladimír PAPRČKA

Štefan VOJTEK

40 rokov

Juraj MEDVEĎ

 

Životné jubileá

Ján DEKRÉT

Miloš KRAJČI

Katarína LUPTÁKOVÁ

Peter NOMILNER

Martin ŠANKO

Maroš ŠUCHA

Ján KOVÁČ

Daniela MACHAJDÍKOVÁ

Milan ORAVKIN

Soňa PEŤKOVÁ

Ivan STEHLÍK

Peter VÁCLAVÍK

Ing. Jozef ČERŇAN

Oľga ČIEFOVÁ

Anton ČIŽMÁR

Ing. Miroslav ČIŽMÁRIK

Svetlana KVAČKAJOVÁ

Miroslav LANG

Janka NEPŠINSKÁ

Ing. Janka RAFAYOVÁ

Miroslav SEKÁČ

Peter STRAKA