Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti našich čitateľov

 

V treťom čísle Podbrezovana sme uverejnili prieskum na tému: Plní Podbrezovan vaše očakávania? Naším zámerom bolo zistiť prostredníctvom spätnej väzby, či ste s formou a obsahom nášho firemného dvojtýždenníka spokojní. Neočakávali sme stovky návratiek, chápeme, že dnes sa všetci boríme s inými problémami, a preto nás potešil každý, kto sa do prieskumu zapojil. Dokonca väčšina z vás využila možnosť dostať sa do žrebovania. Šťastie sa usmialo na Mgr. Katarínu Michalcovú z odboru personalistiky a miezd. Získava vecnú cenu, ktorú venoval Jozef Krella, riaditeľ dcérskej spoločnosti ŽP Gastroservis, s.r.o.

 

 

A čo vyplýva z vašich odpovedí? Teší nás, že distribúcia novín funguje na jednotku, len v jednom prípade sa občas stáva, že na pracovisku nedostanú noviny včas. Pochopiteľne, všetci zapojení noviny pravidelne čítajú a prekvapilo nás, že najviac čítajú „všetko za radom“. Nasledujú informácie z diania vo firme, krížovky, jedálny lístok a šport. Na našu otázku, či poskytuje Podbrezovan dostatok informácií, prevládala odpoveď áno a čiastočne. V poradí obľúbenosti rubrík prevláda výroba, reportáže, spoločenská rubrika a šport. S grafickou úpravou novín je väčšina zapojených spokojná. Na otázku, ktorej oblasti nie je v novinách venovaná dostatočná pozornosť, ste odpovedali, že vám chýbajú technické články, viac chcete čítať zo života jednotlivých spoločností a chcete viac rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, hlavne z výroby, ale aj zo športu a domáhate sa aktuálnych športových tabuliek. A na čo sa v novinách najviac tešíte? Z odpovedí vyplýva, že sú to príhovory, články z histórie, články o investíciách, o výrobe, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, námety na výlety po Slovensku, praktické rady, vnútropodniková ponuka práce či zdravotnícke okienko. Na záver sme od vás získali aj niekoľko konkrétnych mien ľudí, o ktorých sa domnievate, že by si zaslúžili miesto v Podbrezovane a my sa tešíme, že vám ich budeme môcť predstaviť.

Ďakujeme za váš čas, ktorý ste venovali vyplneniu prieskumu a odoslaniu do redakcie. Určite nám vaše názory pomôžu k skvalitňovaniu našich firemných novín.