Obnova dopravnej infraštruktúry v starom závode

 

Prevádzkareň doprava už od začiatku marca začala vykonávať prípravné práce na zabezpečenie trasy pre prejazd motorových vozidiel areálom starého závodu. Po zimnom období bolo potrebné najskôr vyčistiť pozemné komunikácie, aby bolo obnovené dopravné značenie nástrekom priechodov pre chodcov, okrajových čiar a „STOP čiar“ pred železničnými priecestiami a križovatkami.

 

Zamestnanci prevádzkarne doprava pri úprave koľajiska. Foto: M. Jančovič

 

Okrem týchto štandardných prvkov bolo vodorovné značenie doplnené o červené a zelené vodiace čiary a žlté šrafovanie na železničných priecestiach. Žlté značenie upozorňuje vodičov motorových vozidiel, aby nezastavili a ani nestáli na železničnom priecestí alebo v prejazdovom profile železničnej vlečky. Súbežne bolo obnovené žlto-čierne šrafovanie všetkých predmetov zasahujúcich do komunikácie a vyrobené a nainštalované aj zvislé dopravné značenie v celej trase prejazdu starým závodom.

V týchto dňoch prebieha aj oprava časti komunikácie v úseku od odboru zásobovania, popri hale prísad a prípravne plechov, smerom k stredisku železničnej dopravy, až po vrátnicu pri investičnom sklade. Tieto práce vykonáva dodávateľ CSLM s.r.o. Oprava spočíva vo frézovaní starého povrchu a položení nového asfaltového koberca. Súčasťou je aj oprava dvoch priecestí pri naftovom a olejovom hospodárstve, kde zamestnanci údržby dopravných ciest a tratí, prevádzkarne doprava, vykonali opravu koľají a ich smerovú a výškovú úpravu. Do začiatku rekonštrukcie ešte vyznačíme parkovacie plochy v areáli starého závodu, ktoré boli odsúhlasené a určené na parkovanie motorových vozidiel zamestnancov s povolením. Po obnove asfaltového povrchu bude úsek označený aj novým vodorovným dopravným značením. Súčasťou príprav je aj školenie zamestnancov prevádzkarne doprava, vzhľadom na novovzniknutú situáciu s prejazdom vozidiel. Pevne verím, že táto naša práca prispeje k zvládnutiu neľahkej situácie súvisiacej s rekonštrukciou cesty I/66.

Žiadam všetkých zamestnancov, aby sa pri prejazde areálom starého závodu správali zodpovedne a predvídavo, najmä pri prejazde cez železničné priecestia, kde je potrebné rešpektovať pokyny zamestnancov ŽP Bezpečnostné služby a strediska železničnej dopravy.