S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Od začiatku roka sme pocítili zlepšenie a nárast dopytu po našich službách

 

 

 

Ilustračné foto nakládky ZANINONI
Ilustračné foto: A. Nociarová

 

Vlaňajší rok bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. O dianí vo vašej spoločnosti ste nás na stránkach firemných novín priebežne informovali. Ako hodnotíte toto obdobie s odstupom času?

– Minulý rok sa nám, našťastie, podarilo zabezpečiť činnosť bez výpadku našich zamestnancov, tiež zodpovednosti, pochopenia a hlavne ich schopnosti rýchlo reagovať na nové, náročné podmienky, ktoré bolo potrebné okamžite pretransformovať do každodennej práce. Pochopenie a ústretovosť prichádzala aj zo strany obchodníkov, našich zákazníkov. Musím tiež spomenúť extrémne nasadenie a rýchlu reakciu na novú situáciu zo strany dopravcov, bez ktorých by sme tovar našim zákazníkom nedopravili. Opäť sa potvrdila nutnosť serióznej spolupráce, dobrej komunikácie a vzájomného rešpektu všetkých zainteresovaných strán zapojených do záverečnej fázy obchodného prípadu – do procesu dodania tovaru zákazníkovi.

O tom, že sme to spoločne zvládli svedčia dosiahnuté hospodárske výsledky. Plán tržieb za predaj vlastných služieb pre rok 2020 bol vo výške 10,5 milióna eur. Skutočná dosiahnutá hodnota tržieb je 10,253 milióna eur, čo predstavuje 97,7 percentné plnenie plánu. Plánovaný zisk vo výške 350-tisíc eur bol splnený a aj prekročený.

V roku 2020 sme obstarali 7075 prepráv po ceste aj po železnici, z ktorých bolo 6049 exportov do 21 krajín a 1026 importov z 10 krajín na Slovensko. V celkovom počte prepráv je zahrnutých 82 nadrozmeriek. Nami organizovaná železničná preprava predstavuje 41-tisíc ton tovaru v 780 vagónoch smerujúcich najviac do Nemecka, ale tiež do Rakúska a Belgicka.

V ostatnom rozhovore pre Podbrezovan ste spomínali aj nevyspytateľnú situáciu na hraničných priechodoch. Tá sa aj v súčasnosti mení takmer každú chvíľu. Dá sa vôbec tejto situácii prispôsobiť?

– Po prekonaní prvej vlny pandémie, na ktorú asi nikto nebol pripravený, sme príchod ďalšej vlny zobrali s určitou predvídavosťou, čo by sme na dopravnom trhu mohli očakávať a čomu budeme musieť prispôsobovať našu činnosť. Vlny pandémie už v podstate na seba nadväzujú, čiže stále fungujeme pod „korona“ opatreniami, ktoré musíme nepretržite sledovať a prispôsobovať sa im.

Ak v minulom roku bolo potrebné sledovať situáciu na hraničných priechodoch, hlavne pre ich uzatváranie alebo obmedzovanie, vznik zelených pruhov, výnimky, ktoré mali vodiči nákladnej dopravy, tak v tomto roku je toho ešte viac. Vodiči sa musia preukazovať negatívnymi testami nie staršími ako 48 hodín, na niektorých hraniciach testami nie staršími ako 36 hodín. Pri dlhšej preprave je potrebné testy opakovať a potrebné sú aj pri ich návrate. Testy v zahraničí nie sú lacné a ich realizácia v praxi je náročná. Kontrolujú a párujú sa tiež elektronické hlásenia na osobu, ktorá vstupuje na územie iného štátu a je jedno či bilaterálne alebo v tranzite.

 

Minulý rok sa nám, našťastie, podarilo zabezpečovať činnosť bez výpadku našich zamestnancov.

 

Okrem týchto opatrení naši zamestnanci musia vedieť reagovať a okamžite hľadať efektívne riešenie aj pre iné zmeny, ktoré majú dopad na medzinárodnú prepravu. Príkladom je Brexit po dohode, kedy na konci decembra minulého roku bola podpísaná dohoda medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou. V praxi to prinieslo pre vývozcov a dovozcov vybavovanie colných formalít, pre dopravcov vybavenie licencie Spoločenstva, bez ktorej by nemohli prepravovať tovar z ktoréhokoľvek štátu Európskej únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, kolóny na obnovenej britsko-únijnej hranici, čo znamená predĺženie času celkovej prepravy a v neposlednom rade zvýšenie cien za tieto prepravy.

Ako ste odštartovali nový rok a čo je pre vás prioritou?

– Od začiatku roka sme pocítili zlepšenie a nárast dopytu po našich službách. Dúfame, že tento trend bude pokračovať a postupne sa vrátime do „predkoronového obdobia“. Avšak, vzhľadom na súčasnú situáciu, optimizmus rýchleho návratu vnímame skôr v teoretickej rovine a návrat zrejme bude trvať dlhší čas. Prioritu máme len jednu, a to prežiť koronakrízu v čo najlepšej kondícii a bez ujmy pre nás, našich spolupracovníkov a našich zákazníkov.

Uplynulý rok priniesol nielen na pracoviská, ale aj do našich súkromných životov, neočakávané a zložité situácie, s ktorými sme sa museli vysporiadať. Myslím si, že sme v tejto skúške obstáli a sme ešte silnejší a viac pripravení na podobné výzvy.