Aký je rozdiel medzi druhým a tretím dôchodkovým pilierom?

 

 

Máte ohľadom dôchodkového sporenia otázky? Zašlite nám ich emailom na noviny@zelpo.sk, prípade podnikovou poštou do redakcie Podbrezovana a súťažte spolu so Stabilitou o darčekové predmety. Jedného z vás odmeníme už v nasledujúcom čísle.

 

Napriek tomu, že tretí dôchodkový pilier (DDS – doplnková dôchodková spoločnosť) funguje na Slovensku už takmer 25 rokov a druhý pilier (DSS – dôchodková správcovská spoločnosť) len o niečo kratšie, od roku 2004, mnohí z nás rozdiely medzi nimi dostatočne nepoznajú a veľakrát ani nevedia odpovedať na otázku, ktoré z týchto dôchodkových sporení majú uzatvorené. V našej rubrike budeme preto pokračovať touto témou. Opäť sme sa opýtali Mgr. Jany Volnerovej z DDS Stabilita:

S pojmom dôchodkové sporenie sa spájajú až tri piliere. Priblížite nám ich podstatu?

– Dôchodkový systém na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia na dôchodku by nemali zostať závislí len na príjmoch z jediného zdroja – Sociálnej poisťovne, obzvlášť, ak tento zdroj je ohrozený a limitovaný.

Pre zabezpečenie vyššej stability, ale aj vyšších dôchodkov, bol preto postupne vytvorený systém troch základných dôchodkových pilierov:

 1. pilier – povinné dôchodkové poistenie: ide o priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. Prostriedky vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, t. j. v tom istom roku, prerozdeľujú dôchodcom vo forme dôchodkov. Peniaze sporiteľov sa v ňom v podstate nesporia, ale okamžite vyplácajú terajším dôchodcom. Z tohto dôvodu je to neustále „prázdna truhlica“, z ktorej peniaze odchádzajú rýchlejšie ako tam prichádzajú. A to ešte nečelíme silným ročníkom, ktoré do dôchodkového veku vstúpia zhruba o dvadsať a viac rokov. Aj pre tieto dôvody je už dnes jasné, že tento systém je neudržateľný. Bohužiaľ, obrovské množstvo ľudí sa spolieha iba naň.
 2. pilier – starobné dôchodkové sporenie (DSS): tento pilier je v istom zmysle prepojený s prvým pilierom, pretože do neho zo Sociálnej poisťovne smeruje časť z našich povinných odvodov, ktoré by inak všetky zostali len v prvom pilieri. Nevyžaduje si teda od sporiteľa žiadne dodatkové financie. Pomer odvodov sa každým rokom mení, pričom príspevok do druhého piliera sa zvyšuje o 0,25 percenta ročne. V roku 2024 sa bude do druhého piliera odvádzať 6 percent a do Sociálnej poisťovne 12 percent. Aktuálne, v roku 2021, sú 18-percentné povinné odvody rozdeľované tak, že 12,75 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 5,25 percenta smeruje na osobné (súkromné) účty sporiteľov v druhom pilieri, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Vložené prostriedky sporiteľov investujú na finančných trhoch, a tak ich zhodnocujú. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný a investičnú stratégiu si sporiteľ musí nastaviť sám.

 

Stručné zhrnutie:

 • dobrovoľný vstup, sporiteľ pri vstupe nesmie mať viac ako 35 rokov,
 • ak sa sporiteľ rozhodne do druhého piliera vstúpiť, už z neho nemôže vystúpiť,
 • žiadne vynaloženie dodatočných prostriedkov,
 • dôchodkový účet je osobným vlastníctvom,
 • úspory sú dedičné,
 • sami si zvolíte investičnú stratégiu.

 

III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie (DDS): je dobrovoľný pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce je vstup do tretieho piliera povinný, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s tou DDS, ktorú si zamestnanec vyberie. Pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do tretieho piliera dobrovoľný. Najväčšou výhodou je možnosť pravidelného mesačného príspevku od zamestnávateľa.

 

Stručné zhrnutie:

 • dobrovoľný vstup,
 • dobrovoľný výstup z piliera,
 • nie je podmienený vekom,
 • možnosť získať príspevok zamestnávateľa,
 • úspory z tretieho piliera sa dedia,
 • z príspevkov platíte len zdravotné odvody (sú výhodnejšie ako zvýšenie mzdy),
 • sami sa rozhodujete o svojej sporiacej stratégii,
 • každoročne si môžete odpočítať zo základu dane 180 eur, a tak ušetriť na dani z príjmu.

 

Ak nie som v druhom, môžem vstúpiť rovno do tretieho piliera?

– Samozrejme. Oba piliere, druhý aj tretí, fungujú nezávisle. Klient sa sám rozhodne, či vstúpi do druhého alebo tretieho piliera (podmienenosť tam neexistuje žiadna) alebo využije pre tvorbu svojich budúcich úspor obidva, čo je úplne najlepšia cesta, lebo mu umožňuje rozumne diverzifikovať úspory a svoj budúci dôchodok potom vyskladať z viacerých zdrojov.