Verím, že druhá vlna pandémie neobmedzí fungovanie podnikov

S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy 

 

  Prvých deväť mesiacov tohto roka je za nami a všetci vieme, že väčšina z nich bola poznačená koronavírusom. Aká bola situácia v expedícii?

– Keď sa pandémia COVID-19 začala v marci šíriť aj na Slovensku, rezonovali u nás pochopiteľne najviac obavy z možného infikovania. Denne sme v bezprostrednom kontakte s vodičmi a v čase, keď hranice štátov zostali otvorené len na prepravu tovaru, patrili práve oni do skupiny najpravdepodobnejších roznášačov nového ochorenia. Hneď na začiatku sme spravili všetky nevyhnutné preventívne opatrenia proti šíriacemu sa koronavírusu a pracovali sme. Bolo to psychicky veľmi náročné obdobie. Pandemické opatrenia sa v jednotlivých štátoch menili zo dňa na deň a ani našim obchodným partnerom v zahraničí nebol vždy jasný výklad alebo účinnosť prijatých opatrení. Našim cieľom bolo aj v tejto zložitej situácii vyexpedovať našim zákazníkom možné maximum. Zároveň sme museli eliminovať riziká vrátenia nevyložených kamiónov z dôvodu postupného sprísňovania pandemických opatrení v jednotlivých štátoch. V Taliansku a Španielsku, ktoré boli na jar najviac postihnuté pandémiou koronavírusu, došlo k úplnému uzavretiu hraníc s výnimkou strategických dodávok. S odstupom času môžem hodnotiť, že sme kritické mesiace marec a apríl zvládli veľmi dobre. V marci sme vyexpedovali rovnaké množstvo tovaru ako pred rokom, v apríli bola pri poklese objednávok expedícia nižšia približne o 13 percent. sprísnenia pandemických opatrení v čase, keď tam už náš tovar smeroval, vrátili len dva kamióny, jeden z francúzskej a druhý z tureckej hranice. Moje veľké poďakovanie patrí preto všetkým mojim kolegom, disponentom Zaninoni a tiež všetkým dopravcom, ktorí v týchto neľahkých časoch pre nás prepravy tovaru zabezpečovali. S poklesom objednávok sa od mája výraznejšie znižoval aj objem expedície. Celkovo bola v druhom kvartáli expedícia nižšia o 27 percent a v treťom kvartáli o 26 percent. Najviac našich výrobkov sme vyexpedovali zákazníkom v Nemecku, Taliansku, Poľsku a Česku.

Počas letných mesiacov boli v minulosti najväčším problémom preplnené sklady. Ako vyzerala aktuálna situácia počas tohto leta?

– Určite nikoho neprekvapím tvrdením, že v tomto roku nič nie je ako predtým. Najviac tovaru sme v dôsledku pandemických obmedzení mali v našich skladoch na začiatku mája. V skladoch valcovne rúr sme mali takmer 12 000 ton a v skladoch ťahárne rúr 5 800 ton hotových výrobkov. Do prvého júla sme potom objem valcovaných rúr znížili o 43 percent a objem presných rúr o 28 percent. V letnom dovolenkovom období síce sklady opäť rástli, ale kvôli nižšiemu objemu zákaziek sme sa na kritické hodnoty z minulých rokov nedostali. Napriek tomu by sme určite radšej riešili problémy spojené s preplnenými skladmi ako s nedostatkom zákaziek.

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás ešte do konca aktuálneho roka čaká?

– Po mesiacoch júl a august, kedy sme expedovali v priemere 13 000 ton, bola v septembri expedícia vyššia o 30 percent a fakturácia o 25 percent. V poslednom septembrovom týždni sme však opäť zaznamenali pokles objemu expedície. Neznamená to pre nás automaticky menej práce. Obchodné prípady sú komplikovanejšie, kamión musíme zákazníkom vyskladať z niekoľkých objednávok, stúpa nám počet kombinovaných dodávok pre viacerých zákazníkov. Rastie nám administratívna náročnosť, k jednému kamiónu je potrebné vystaviť viac dokladov v expedícii aj vo fakturácii. So silnejúcou druhou vlnou pandémie koronavírusu je veľmi ťažké predvídať, ako sa bude situácia vyvíjať do konca roka. Verím, že druhá vlna pandémie neobmedzí fungovanie podnikov ani u nás na Slovensku, ani u našich obchodných partnerov v zahraničí. Je to základný predpoklad, aby sa situácia v počte zákaziek postupne zlepšovala a mohli sme sa vrátiť k štandardným pracovným režimom.