Editoriál

Od polovice októbra platia opäť nové opatrenia. Na obed v reštaurácii, rodinné oslavy, kino či pobyt vo wellness musíme na chvíľu zabudnúť. Obmedzené je aj zhromažďovanie ľudí a stredné školy prešli na dištančnú formu štúdia. Všetky uvedené opatrenia smerujú k zníženiu krivky pozitívnych na COVID-19. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre uvoľnenie opatrení je takzvaný kĺzavý medián počtu nakazených. Počíta sa z denného počtu nových prípadov za uplynulý týždeň a zhruba po dvoch týždňoch dôjde v jednej fáze k prehodnoteniu opatrení. V čase našej uzávierky bol kĺzavý medián 1 037. Ak klesne pod 500, môžeme si povedať, že sme to vďaka opatreniam a našej disciplinovanosti zvládli a následne bude možné upúšťať od nich. To, či hodnota kĺzavého mediánu bude stúpať alebo klesať, záleží od každého jedinca. Buďme disciplinovaní a snažme sa dodržiavať všetky zásady súvisiace s aktuálnymi opatreniami. Len tak môžeme dosiahnuť, že nebude potrebné prijímať ďalšie obmedzenia.

Nosenie rúšok je neoddeliteľnou súčasťou opatrení