V uvoľňovaní spojili druhú a tretiu fázu

 

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku od stredy 6. mája spojili fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Otvorili tak krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby, bohoslužby a svadby. Otvorené sú aj obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Všetko za prísnych hygienických podmienok.

V takzvanej druhej fáze plánu otvárania bolo povolené krátkodobé ubytovanie s donesením jedla do izby. Izby musia byť s WC a kúpeľňou, ale bez poskytovania iných služieb. Po odchode hosťa z izby musí byť izba dvadsaťštyri hodín voľná. Otvorené sú aj kaderníctva, holičstvá, pedikúry, manikúry, kozmetiky a soláriá (podľa podmienok). Uvoľnili sa vonkajšie turistické atrakcie, ale aj taxi služby. Taxíky musia byť vybavené deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od zadných sedadiel so zákazníkom. Povolené sú podľa hygienických podmienok aj verejné bohoslužby a svadby. V rámci tretej fázy boli uvoľnené prevádzky obchodov a služieb, ale s dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 štvorcových metrov na zákazníka, aj pri dodržaní dvojmetrových odstupov. Vo verejnom stravovaní boli povolené vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba, dotykové plochy stolov musia byť dezinfikované po každom zákazníkovi. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s deťmi. Vzhľadom na uvoľnenie otvárania prevádzok sa výrazne zvýšia kontroly dodržiavania stanovených hygienických podmienok. Naďalej platí zákaz stretávania sa na verejnosti, mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Takzvaná štvrtá, posledná fáza uvoľňovania pravidiel nenastane, vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu, skôr ako za štrnásť dní. Obchody zostávajú až do odvolania každú nedeľu zatvorené.