Editoriál

 

Je máj, príroda hýri tými najkrajšími farbami a predvádza sa nám vo svojej plnej kráse. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, z diaľky počuť spev vtákov. Začína sa nový život. Máj, lásky čas, si každoročne pripomíname rôznymi zvyklosťami. Dnes však prežívame náročné obdobie a v dôsledku prísnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu nič nemôžeme robiť tak, ako sme zvyknutí.

Úprimne si želáme, aby sa všetko čo najskôr vrátilo do starých koľají. Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie umožnil postupne uvoľňovať opatrenia, ktoré by mali prebehnúť v štyroch fázach. Potešilo nás, keď bolo 6. mája rozhodnuté o uvoľnení druhej, aj tretej fázy opatrení, hoci stále musíme byť opatrní a brať na vedomie, že len vďaka našej doterajšej disciplíne sa môže život vracať postupne do starých koľají. Aj keď sme tohto roku nestihli bozk pod rozkvitnutou čerešňou, nemohli sme objať mamu a prejaviť jej svoju úctu, želáme si, aby sme prežívali nielen májové, ale aj všetky nasledujúce dni v zdraví, šťastí a s úsmevom na tvári.