Aktuálne zažívame psychicky náročné obdobie

 

Pani riaditeľka, vo februárovom rozhovore pre Podbrezovan ste uviedli, že budete rada, ak každý mesiac v novom roku bude aspoň ako január. To ste ešte samozrejme nemohli vedieť o vypuknutí pandémie koronavírusu aj na Slovensku. Ako sa táto situácia odzrkadlila na chode vašej spoločnosti?

– Množstvo požiadaviek na naše služby v prvých mesiacoch roka 2020 nás skutočne viedlo k pozitívnemu odhadu plnenia plánovaných ekonomických ukazovateľov a to aj napriek tomu, že už v poslednom februárovom týždni sme práve z Talianska dostali prvú požiadavku, aby vodič prichádzajúci na vykládku okrem štandardných pracovných a ochranných pomôcok mal respirátor, resp. rúško, rukavice a vhodná je aj dezinfekcia. Dopravcovia, s ktorými spolupracujeme veľmi rýchlo, dokázali zabezpečiť svojim vodičom tieto prostriedky, aj keď na trhu už bol ich nedostatok. Postupne nám prichádzali podobné požiadavky aj od zákazníkov z iných štátov a rozširovali sa o ďalšie podmienky ako napríklad, že vodič počas vykládky tovaru nesmie opustiť kabínu vozidla, pri vstupe do firmy mu bude meraná teplota (niekde si vodič mal doniesť aj svoj teplomer), doklady budú prijaté a vydávané len na určených miestach, vypisovali sa nové tlačivá, mali byť dodržané určené odstupy medzi osobami a podobne. Na tieto požiadavky sa muselo reagovať okamžite.

O niekoľko dní sa pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 rozšírila na Slovensku a vláda SR prijímala opatrenia proti koronavírusu. Z našej strany bolo potrebné sledovať všetky dostupné informácie o vývoji a opatreniach vo všetkých krajinách, do ktorých sme prepravu zabezpečovali alebo cez ktoré viedol tranzit. Tieto informácie a hlavne výklady rýchlo prijímajúcich sa opatrení niekedy boli nejednoznačné a aj v danej krajine ich prvý výklad v praxi bol zmätočný, menil sa za pochodu, v priebehu nie dňa, ale hodín.

Objednávky na prepravy sme stále dostávali a našou úlohou ich bolo zabezpečiť. Výsledkom je, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, sme v prvom štvrťroku 2020 dosiahli lepšie výsledky či už v tržbách, tak aj v hospodárskom výsledku, zisku.

Situácia sa zmenila v apríli. Jednak naša činnosť je vždy ovplyvnená štátnymi sviatkami s čím počítame ale situácia sa zmenila najmä v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Dopad opatrení v jednotlivých krajinách obmedzil výroby a prevádzky firiem, niektoré boli na určitý čas úplne odstavené. Ak sa aj v máji začínajú prijaté opatrenia uvoľňovať, spomalená ekonomika a nižší dopyt po tovare nás už k takým pozitívnym výhľadom pre hospodárske výsledky nevedie.

Akým spôsobom fungovala počas tohto obdobia práca vo vašej spoločnosti?

– Pre prácu v minulých týždňoch bola potrebná vysoká koncentrovanosť, sústredenosť a okamžitá reakcia všetkých našich zamestnancov na novú situáciu. Zároveň bola potrebná maximálna disciplinovanosť a zodpovednosť voči sebe samým, ako aj voči spolupracovníkom. V kolektíve sme nemali nikoho s cestovateľskou anamnézou, ani nikto neprišiel do styku s takouto osobou. Niektorí naši zamestnanci zrušili plánované dovolenky a všetci stále dodržiavame opatrenia aby sme sa nevystavovali riziku nákazy.

Práca v tomto období bola snáď psychicky najnáročnejšia, akú sme doteraz zažili. Pracovali sme pod veľkým tlakom a so stresom. Napríklad hneď v prvý marcový víkend talianska vláda zaviedla prísne opatrenia a my sme mali naložené kamióny, ktoré mali v pondelok a utorok vykladať. Vodiči alebo ich dispečeri a zamestnávatelia nám okamžite telefonovali a chceli pokyny či majú pokračovať v ceste, či sa majú vrátiť. Kľúčová bola rýchlosť pre správne zadávanie pokynov a pružná orientácia sa v danej situácii. V doprave každý kilometer, aj každá hodina, niečo stojí. O dva týždne sa takáto situácia zopakovala pri prepravách tovaru do Španielska.

Akonáhle niektorá vláda vydala opatrenie o uzavretí prevádzok, firiem, uzavretí hraničných priechodov a podobne, naši ľudia ihneď museli preveriť všetky možnosti pre prípady či už naloženého tovaru alebo tovaru, ktorý sa mal nakladať a bolo na to objednané vozidlo. V niektorých prípadoch bol umožnený dojazd vozidiel, ale mali sme aj prípady, keď sme museli kamióny vrátiť (napríklad z nemecko-francúzskej hranice, lebo francúzsky zákazník sa zavrel, aj keď predtým potvrdil termín vykládky. A vrátili sa alebo bolo nutné zrušiť nakládku aj iných kamiónov).

Ako ďalší príklad možno uviesť náhle opatrenie Slovinska na uzavretie hranice s Talianskom od polnoci 12. marca pre tranzit. Vozidlá vracajúce sa z Talianska už neboli vpustené do Slovinska a tie, ktoré prešli pred polnocou, boli zasa na slovinsko-maďarskej hranici direktívne nasmerované maďarskou políciou len na Bratislavu (dlhšia trasa). Za týchto podmienok nájsť vozidlá na prepravu bolo skutočne veľmi náročné. Niektorí dopravcovia začali vyčkávať, iným dopravcom odmietli ísť vodiči do zahraničia. Dôvodom odmietnutia zo strany vodičov boli aj spočiatku nejasné podmienky ohľadom karantény. Vypočuli sme si niekoľko príbehov ako zamestnávateľ manželiek týchto vodičov trvá, aby aj ony boli v karanténe a vôbec ako okolie vnímalo celé ich rodiny. Mnohí vodiči, aj keď sa vrátili zo zahraničia, prespávali vo vozidlách na parkoviskách, nešli domov, aby svoju rodinu chránili.

V prvých týždňoch prepuknutia pandémie v dopravnom servise, aj v televízii sme videli mnoho kilometrové kolóny smerujúce k hraničným priechodom. Dopravcovia hlásili zdržanie od 3 až do 27 hodín, najviac smerom do Poľska. V týchto kolónach im padali výkony a dôsledkom bolo omeškanie sa na termínovaných vykládkach. Všetci to síce chápali, ale ak u zákazníka je možnosť vykládky len v určitom čase, dochádza k ďalšiemu predĺženiu celej prepravy. Ak k tejto preprave je časovo viazaná nasledujúca preprava, dochádza znova k omeškaniu. Plánovanie a zabezpečovanie prepráv v takýchto podmienkach bolo ťažké a hlavne veľmi stresujúce.

Ďalší príklad: dňa 27. marca ráno na hraničnom priechode v Šahách dostali vodiči informáciu, že podľa opatrenia maďarskej vlády, ak vojdú do Maďarska, budú tam musieť zostať štrnásť dní v karanténe. Až po niekoľkých hodinách bolo vysvetlené, že to platí len v prípade, ak do 25 hodín neopustia krajinu.

Okrem zabezpečenia prepráv bolo potrebné zmeniť aj systém obehu dokladov. Slovenská pošta prestala preberať zásielky do Talianska a začala fungovať v obmedzenom režime. Doteraz nefunguje napríklad pošta v Poľsku alebo v Portugalsku. Elektronické zasielanie faktúr nie je problém, ale pre nás je dôležitý originál medzinárodného nákladného listu, potvrdený zákazníkom na vykládke, ktorý nám posiela dopravca (nielen slovenský). Tento doklad preukazuje splnenie podmienok oslobodenia od dane tovaru prepraveného z jedného do iného členského štátu Európskej únie a tento doklad je následne nami zasielaný platcovi prepravného a jeden výtlačok aj odosielateľovi.

Každý deň nám prinášal niečo nové a ja by som aj touto cestou chcela úprimne poďakovať všetkým mojim kolegom za to, ako rýchlo dokázali reagovať na jednotlivé situácie a ako psychicky zvládali svoju prácu s tým, aby jej výsledok eliminoval možné finančné straty vzniknuté z prepráv pre nás, pre dopravcov a hlavne pre našich zákazníkov.

Vláda od 6. mája uvoľnila opatrenia, ale riziko druhej vlny epidémie je aj naďalej vysoké. Ako vidíte najbližšie týždne?

– Činnosť ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., ako jednej zo spoločností ŽP Group, a jej hospodárske výsledky sú závislé hlavne od zákazkovej náplne a objemu vyrobeného tovaru v Železiarňach Podbrezová, a.s.

To, ako budeme zabezpečovať prepravy ich výrobkov v nasledujúcom období, bude závisieť od situácie na dopravnom trhu a voľných kapacitách vozidiel. Informácie máme rôzne. Niektorí dopravcovia odhlásili svoje vozidlá, niektorí zvažujú ukončiť podnikanie v tomto sektore. Niektorí vodiči zvažujú nájsť si iné zamestnanie a ich nedostatok na trhu práce bol aj pred vypuknutím pandémie. V každom prípade našou úlohou bude plniť požiadavky na prepravu tovaru za existujúcich podmienok podľa potrieb zákazníkov.

V tomto čase síce v Európe dochádza k uvoľňovaniu reštrikčných opatrení, ale odhadnúť ďalší vývoj a celkový vplyv COVID-19 je ťažké. Sektor služieb, aj priemyslu, zaznamenal spomalenie a výraznými obmedzeniami viacerých častí ekonomiky ovplyvnil domáci i zahraničný dopyt čo sa prejavuje aj v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Určite si všetci želáme, aby táto zmena netrvala veľmi dlho a bude to závisieť aj od našej zodpovednosti a disciplinovanosti. Nič podobné sme doteraz nezažili. Od začiatku sa učíme zvládať novú situáciu spôsobenú koronavírusom. Svoju prácu i svoje osobné životy bude potrebné jej prispôsobiť aj v nasledujúcich dňoch.