Nemocnica s poliklinikou v Brezne v plnej prevádzke

 

Aj na Horehroní sa život postupne vracia do normálnych koľají. Vzhľadom na obmedzenie zdravotníckych služieb počas uplynulých týždňov, nás zaujímalo ako je to v NsP Brezno, n.o. a preto sme oslovili jej hovorcu JUDr. Karola Vojtka:

– Dlhodobo priaznivá epidemiologická situácia aj v našom regióne umožnila vedeniu NsP Brezno, n.o. prijať rozhodnutie, od 11. mája 2020 spustiť plnú prevádzku. Znamená to, že týmto dňom sa vrátila naša nemocnica do režimu platného pred vypuknutím koronavírusu v ambulantnej, ústavnej lôžkovej i nelôžkovej činnosti. S plánovanými operačnými výkonmi sme začali už 4. mája a od 7. mája 2020, pochopiteľne za zvýšených protiepidemických opatrení, je opätovne povolená aj prítomnosť otca (jednej sprevádzajúcej osoby) pri pôrode.

Aké sú štatistiky vašej nemocnice ohľadom COVID 19?

– Uskutočnili sme cez 50 testov, nevyskytol sa ani jeden pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Nemocničné priestory sú pravidelne a vo zvýšenej miere dezinfikované a verím, že sa nám podarí udržať tento stav. Zavedené epidemiologické opatrenia je nutné dodržiavať aj naďalej. Prosíme preto všetkých pacientov i ostatných návštevníkov nemocnice o nosenie rúšok, hygienu rúk a dodržiavanie odporúčaných vzájomných odstupov.

Ako je to s návštevami v lôžkovom oddelení?

– Návštevy pacientov vo všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení sú zakázané na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR od 7. marca 2020. Dňa 11. mája 2020 vyšlo odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré špecifikuje výnimky zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica akceptuje všetky výnimky uvedené v tomto odporúčaní. V celom rozsahu budú návštevy v nemocnici obnovené hneď, ako hlavný hygienik zákaz návštev zruší, resp. dá nemocniciam odporúčanie zrušiť zákaz návštev. Sami by sme boli najradšej, keby za našimi pacientmi ich príbuzní mohli chodiť. V týchto pohnutých časoch však hodnota sociálnych kontaktov musela ustúpiť hodnote ochrany života pacientov a personálu. Že to bolo dobré, hoci pre hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných značne ťažké opatrenie, vidíme na celoslovenských nízkych počtoch chorých a mŕtvych na ochorenie COVID 19.