V októbri blahoželáme

 

pracovné  jubileá     

 

40-ročné

Peter ĎURIANČÍK

 

35-ročné

Miloš DAXNER

Marian JUROŠ

Anton KUZMA

 

30-ročné

Branislav DIBDIAK

Anna ĎURČÍKOVÁ

Július FILČÍK

Iveta MYDLIAROVÁ

 

25-ročné

Pavol GIERTL

Mária HARTVICHOVÁ

Ing. Aneta PETRÁŠOVÁ

Ján STASÍK

 

20-ročné

Jaroslav BALCO

Peter KOVÁČIK

Igor KUČERÁK

Milan MEDVEĎ

Ing. Ingrid NÁGELOVÁ

Peter PAVKO

Ing. Bronislava PROŠOVSKÁ

 

Životné jubileá

Jozef DRÁBIK

Ján HRAŠKO

Ing. Ivan KŇAZOVICKÝ

Miroslav KOVÁČIK

Radim ROSIAR

Ján CIBUĽA

Miroslav ČIEF

Juraj DEMETER

Ing. Mária HAVAŠOVÁ

Stanislav KUBICA

Ľudovít LEITNER

Anna PANČÍKOVÁ

Eva ŠÁRIKOVÁ

Oľga VIŠTÍKOVÁ

Jozef BALCO

Alica DUDÁŠOVÁ

Jozef GIERTLI

Drahoslava KAPUSTÍKOVÁ