Spomienky

 

 SPOMIENKY

      

 

Ivan ĆižovičDňa 29. septembra  sme si pripomenuli smutné siedme výročie  úmrtia nášho manžela, otca a starého otca

Ivana ČÍŽOVIČA z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S úctou a láskou rodina

 

Peter Martinek

Dňa 29. septembra uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, syn a starý otec

Peter MARTINEK z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

 

 

 

Elena Eremiašová

„Aj keď tu nie si, v našich myšlienkach a srdciach si stále s nami. Odpočívaj v pokoji a tíško snívaj svoj večný sen, mami…“

Dňa 29. septembra sme si pripomenuli prvé smutné výročie od chvíle, kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, stará mama a príbuzná

Blažena EREMIÁŠOVÁ z Valaskej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel Cyril a dcéra Erika s rodinou

 

 

Jozef Pernisch

Dňa 30. septembra uplynulo jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec

Jozef PERNISCH z Michalovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti Miroslav, Jozef a Erika s rodinami, priatelia a známi

 

 

Jozef Rybar

Dňa 4. októbra sme si pripomenuli štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel a otec

Štefan RYBÁR z Podbrezovej, Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Peter a najbližší príbuzní

 

 

Maria Brorošová

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas, mal si rád život, my teba a ty nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. Tak, ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“

Dňa 4. októbra sme si pripomenuli piate výročie úmrtia našej mamy, starej a prastarej mamy

Márie BOROŠOVEJ z Valaskej.

S láskou a úctou spomína syn Zdeno s rodinou

 

Ludovit Visťik

„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 14. októbra uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Ladislav VIŠTÍK z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinam

 

 Anna Matusekova

„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, to nám osud vzal. Bez teba už žiť musíme, no v srdciach našich ťa navždy nosíme…“

Dňa 14. októbra si pripomenieme siedme výročie od úmrtia našej milovanej mamy, starej a prastarej mamy

Anny MATÚŠKOVEJ z Podbrezovej – Kolkárne.

So smútkom v srdci spomínajú dcéra, vnúčatá s rodinami, pravnúčatá a ostatná rodina  a známi