Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby, upozorňuje:

Pravidlá a povinnosti musia byť akceptované

Dochádzka do zamestnania na bicykli sa stáva z roka na rok obľúbenejšou formou dopravy. Dennodenne sa žiaľ presviedčame, že nie každý cyklista je stotožnený s tým, že pri jazde na bicykli je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Žiaľ, niektorí vodiči motorových vozidiel si nie vždy uvedomujú, že cyklisti sú riadnou súčasťou cestnej premávky a vo vzťahu k cyklistom majú niektoré špeciálne povinnosti. Aby sa cesta na bicykli neskončila tragicky, mali by byť tieto pravidlá a povinnosti akceptované. Čo musí mať cyklista v povinnej výbave bicykla? Aké sú povinnosti cyklistov a vodičov?

Vyhláška č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách hovorí (skrátene), že každý bicykel, ktorý vstúpi do premávky musí byť vybavený:

 • dvoma na sebe nezávislými brzdami,
 • predným bielym odrazovým sklom, ktoré môže byť nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu,
 • zdrojom elektrického prúdu,
 • zadným odrazovým sklom, ktoré môže byť súčasťou zadného svetla. Môže byť nahradené odrazovými materiálmi na odeve, alebo obuvi cyklistu,
 • aspoň jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa, ktoré môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa, alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov alebo na bočných častiach odevu cyklistu,
 • oranžovými odrazovými sklami na oboch stranách pedálov, ktoré môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu,
 • všetky vyššie uvedené odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,
 • jasne znejúcim zvončekom (čo mnohým horským bicyklom chýba),
 • spoľahlivo zaslepenými koncami rúrok riadidiel, napr. zátkou, rukoväťou,
 • voľné konce riadidiel, bŕzd a ďalších častí bicykla musia byť obalené materiálom pohlcujúcim energiu a na bicykli nesmú byť ostré hrany na riadidlách, páčkach a podobne,
 • matice nábojov kolies musia byť uzatvorené, ak nie sú rýchloupínacie.

Za zníženej viditeľnosti musí byť každý bicykel vybavený:

 • predným svietidlom svietiacim dopredu súvislý lúč bielej farby, prerušované svetlo, len ak je cestná komunikácia dostatočne a súvisle osvetlená,
 • zadným svietidlom svietiacim dozadu súvislý alebo prerušovaný lúč červenej farby,
 • zdrojom elektrického prúdu, a ak ide o zdroj so zásobou elektrického prúdu musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.

Tieto podmienky nemusia byť splnené, ak je bicykel prevádzkovaný v cestnej premávke účastníkom športovej akcie, čo cesta do práce zjavne nie je, aj keď  niektorí jazdia ako na pretekoch! Je lepšie byť „vysvietený ako vianočný stromček“ a Vianoc sa dožiť, ako ísť „na tajnáša“ a skončiť pod kolesami alebo v priekope.

 

„Je lepšie byť „vysvietený ako vianočný stromček“ a Vianoc sa dožiť, ako ísť „na tajnáša“ a skončiť pod kolesami alebo v priekope.

 

Nepovinná výbava, resp. čo sa odporúča mať na bicykli:

 • blatníky,
 • kryty reťazí,
 • pomocné sedadlo na prepravu dieťaťa,
 • nosič batožiny,
 • zvonček.

 vzorný cyklista

 

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá účastníkom cestnej premávky rôzne povinnosti  a zákazy. Tie najdôležitejšie, ktoré sa týkajú „spolužitia“ motoristov a cyklistov sú (skrátene):

 • vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám,

 

 • vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom. To znamená, vodiči žiadny alkohol, cyklisti v obci niečo málo môžu, ale pozor, kdeže hovoríme o dochádzke do práce, tak je alkohol vylúčený!,

 

 • vodič musí pri predchádzaní zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca,

 

 • vodič bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov. Po chodníku môžu jazdiť len cyklisti mladší ako 10 rokov,

 

 • vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo,

 

 • cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch,

 

 • na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám (existujú výnimky pri preprave detí do 10 rokov),

 

 • pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava,

 

 • cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby – deti na pomocnom sedadle, v prívesnom vozíku a na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom – a to aj v obci.

 

Uvedomme si, prosím, že pri zrážke motorového vozidla a cyklistu bude v podstatne väčšom ohrození zdravia a života cyklista a preto dodržiavajme bezpečnostné predpisy, dopravné predpisy a hlavne buďme opatrní a ohľaduplní.