V júni blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov
Ing. Daniel BITALA
Jozef GIERTLI
Martin GILDEIN
Daniela MACHAJDÍKOVÁ
Peter STRMEŇ
Miroslav ŤAŽKÝ
Ivan VANÍK
Ing. Ľubomír VEVERKA

25 rokov
Radoslav VAŇO

30 rokov
Stanislav GAŠPAROVIČ
Ivana GREKČOVÁ
Ľubomír HLÁSNIK
Pavel CHROMEK
Peter KÚDELKA
Michal MIKLOVIČ
Marian ZOHN

40 rokov
Ing. Eva BARBIERIKOVÁ
Alena HUČKOVÁ
Vojtech PUŠKA

Životné jubileá

Pavel BELKO
Michal FAŠKO
Milan HELL
Roman ŠTELLER
Pavol ŠTRBA
Stanislav VOLETZ
Jozef GIERTL
Ing. Igor KLIMENT
Peter KOVÁČIK
Janka KUREKOVÁ
Ján SPÁČ
Aurel STARKE
Igor VRÁNSKY
Pavel FIGĽUŠ
Ivan JANEČEK
Rastislav KOLEČÁR
Ing. Zuzana KOVÁČOVÁ
Pavol PANČÍK
Emil PEŤKO
Ján PLŠKO