Recertifikačný audit podľa ISO 9001:2015 a dozorový audit podľa IATF 16949:2016

 

Prvý júnový týždeň, v dňoch 2. – 5. júna, sa uskutočnil v našej spoločnosti recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2015 a dozorový audit podľa normy IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o., v zastúpení audítormi Ing. Michalom Jančokom a Ing. Jozefom Ažaltovičom. Auditom bol preverovaný súlad našich procesov a činností s uvedenými normami.

Audity systémov manažérstva kvality sú nástrojom, ktorý slúži pre organizáciu a jej zainteresované strany, ako potvrdenie, že spĺňa požiadavky na ňu kladené. Cieľom je získať istotu, že preskúmaný systém manažérstva kvality zodpovedá požiadavkám zákazníka (externého aj interného), ako aj požiadavkám relevantných predpisov a zákonov.

Vedúceho audítora Ing. Michala Jančoka sme sa opýtali:

Ako by ste mohli prezentovať vaše postrehy počas auditovania v ŽP a.s.?

– Do vašej spoločnosti chodím už niekoľko rokov. V tomto certifikačnom cykle sme sa zameriavali na riadenie rizík, čo bola nová požiadavka normy ISO 9001 a aj IATF 16949. Túto tému ste aj v minulosti mali dobre podchytenú a tak nebol zásadný problém preukázať zhodu v tejto oblasti.

Vo firmách, kde sú zavedené tieto dva štandardy, vzniká niekedy problém, že sa objavuje určitá dvojkoľajnosť. Požiadavky IATF 16949 sú predsa len o poznanie náročnejšie ako požiadavky ISO 9001. Vy sa snažíte všetky procesy hodnotiť tými prísnejšími kritériami a to je dobrý smer. Má to pozitívny efekt na vyváženosť procesov. Tá pomyselná reťaz a jej ohnivká, reprezentovaná vašimi procesmi, sú takto rovnako pevné a schopné odolať aj prípadnej záťaži.

Čo vás najviac zaujalo?

– Na vašej spoločnosti je pozoruhodné, ako dbá na vzťahy s verejnosťou a ako pôsobí v regióne. Nová požiadavka noriem o spoločenskej zodpovednosti bola takto u vás splnená dávno predtým, ako sa v nich objavila. Vaše aktivity v oblasti kultúry a športu, podpory zdravotníctva či školstva, sú príkladné. Mali by slúžiť ako inšpirácia pre ostatných zamestnávateľov, ktorí pôsobia v regiónoch Slovenska a ich prítomnosť vo verejnom živote nie je takmer vôbec cítiť.

Myslím, že sa riadite doslova pravidlom, že najlepší zamestnanec je spokojný zamestnanec. Jeho spokojnosť je ovplyvňovaná nielen vo vnútri firmy, ale aj za jej bránami. Veď všetci žijú v jednom regióne a keď sa darí firme, darí sa aj regiónu. Držím vám v tejto oblasti palce a dávam vás za príklad aj v iných firmách.