Obnova vozového parku cestných vozidiel a mechanizmov

 

V prevádzkarni doprava bol posledný májový týždeň v znamení obnovy vozového parku cestných vozidiel a mechanizmov. Táto obnova spočívala v dodaní nového obkročného vozidla a ukončenia generálnej opravy autožeriavu.

Železiarne Podbrezová prevádzkujú momentálne tri obkročné vozidlá Typu HYSTER M 600A, od amerického výrobcu Great Lakes Power Service Company. Vozidlá boli dodané postupne v rokoch 1998, 2008 a 2016, ako náhrada ešte predchádzajúcich vozidiel VALMET, ktorých výroba sa skončila v 80-tych rokoch.

Tieto vozidlá sú v podmienkach ŽP a.s. používané na prepravu paliet so zväzkami rúr rôznej dĺžky medzi jednotlivými prevádzkarňami a pracoviskami v novom závode. Výhodou konštrukcie tohto vozidla je preprava pripravených paliet s hmotnosťou nákladu až 27 000 kg a hlavne jeho samoobslužnosť, t.j. uchopenie a skladanie nákladu na určené miesto bez prítomnosti a potreby ďalších zamestnancov. Charakterom sú to aj strategické manipulátory, ktoré nevieme nahradiť iným typom vozidla. V poslednom období sa americké vozidlá HYSTER vyznačujú značnou mierou opotrebenia a poruchovosti. Pri riešení porúch nás trápi nedostupnosť náhradných dielcov a ak sú ešte dostupné, ich finančná a časová náročnosť obstarania, vzhľadom na vzdialenosť do USA. Z tohto dôvodu sme prehodnotili tento typ vozidla a zamerali sa spolu s odborom technického a investičného rozvoja na hľadanie potenciálneho dodávateľa v rámci Európy.

Nakoniec sa to podarilo a spoločnosť LOG systems s.r.o. z Mostu pri Bratislave, ktorá je obchodným zástupcom výrobcu Írskej spoločnosti CombiLift, sídliacej v meste Monaghan, sme dostali informáciu, že by vozidlo vedeli vyrobiť podľa požiadaviek ŽP a.s. Všetkému predchádzala naša návšteva v Írsku v spoločnosti CombiLift v marci roku 2019, kde nám bolo predstavené podobné rozmerovo trochu iné vozidlo. Boli sme milo prekvapení novým moderným závodom na výrobu vysokozdvižných vozíkov, ale aj veľkých manipulátorov na prepravu lodných kontajnerov. Po tejto návšteve sme mohli skonštatovať, že spoločnosť CombiLift je schopná vozidlo vyrobiť v požadovaných rozmeroch a kvalite.

Pristúpili sme teda k špecifikácii vozidla a k jeho objednaniu. Írskym konštruktérom sme zadali všetky možné požiadavky podľa skúseností z prevádzky, ktoré sme vedeli a vozidlo bolo navrhnuté a zostrojené tzv. na mieru pre ŽP a.s. Vzhľadom na opatrenia s Covid-19 prebehla predprebierka vozidla formou videokonferencie a potom už nič nebránilo tomu, aby sa vozidlo rozobralo a prepravilo do Podbrezovej.

Nové vozidlo CombiLift
Nové vozidlo CombiLift

Po príchode do ŽP a.s. bolo vozidlo znovu zmontované a momentálne prebieha jeho oživovanie a odovzdanie. Potom bude nasledovať oboznamovanie sa s návodom na obsluhu a údržbu a zaškoľovanie obsluhy. Nové vozidlo má označenie CombiLift SC 4 whell XL, hnací agregát je motor Deutz 3.6 TCD EURO 4, vozidlo má hydrostatický pohon, nosnosť 30 000 kg, štyri kolesá riadené, z toho dve kolesá hnané a brzdené. Kabína je vybavená klimatizáciou, vozidlo má LED osvetlenie pre cestnú premávku a pre zvýšenie bezpečnosti cúvací alarm a kamerový systém pre viditeľnosť dozadu a pod kabínu na sledovanie hydraulických klieštin na uchopenie palety.

Žeriav TATRA T815 AD28 po generálnej oprave
Žeriav TATRA T815 AD28 po generálnej oprave

Okrem tejto investície sme v tomto roku pokračovali, v súlade s plánom generálnej opravy, aj s opravou vozidiel a tento rok to bol autožeriav na podvozku TATRA T 815 AD 28 ev. č: BR 027 AR. Ide o autožeriav rok výroby 1983, ktorý používame pri rôznych prácach a investičných akciách s potrebou žeriavovej techniky. Generálna oprava bola vykonaná v spoločnosti SPAREX Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou. Okrem opravy hlavných častí podvozku auta bola v žeriavovej nadstavbe dosadená nová kabína obsluhy s náhradou starého zariadenia METRA za nové elektronické zariadenie na sledovanie náklonu a vysunutia ramena s meraním hmotnosti dvíhaného bremena a upozornením a blokovaním, vzhľadom na možné preťaženie žeriava. Takto sa nám podarilo zlepšiť ergonometriu práce žeriavnikov a zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť autožeriavu.

Pevne verím, že obidve vozidlá budú v ostrej prevádzke dobre fungovať a že naši vodiči si budú vážiť finančné prostriedky vynaložené na ich obnovu a opravu, čo preukážu vzornou obsluhou a starostlivosťou o prevádzkovú údržbu. Na záver sa chcem poďakovať za súčinnosť a odborný prístup zo strany zamestnancov odboru technického a investičného rozvoja, s ktorými sme spolupracovali pri zaobstaraní nového obkročného vozidla CombiLift.