„Štúdium mi dalo veľa skúseností, ale aj príležitostí, ako bol napríklad Erasmus“

 

Koncom mája ukončilo štúdium v Súkromnej spojenej škole ŽP 44 žiakov organizačnej zložky Súkromného gymnázia ŽP. Klasické maturity boli tento rok nielen u nás, ale aj vo všetkých stredných školách na Slovensku, vykonávané administratívnym spôsobom, podľa nariadenia Ministerstva školstva SR.

Čerstvých absolventov sme sa opýtali, čo im dalo štúdium a štyri roky v našej škole, či by si opäť vybrali odbor, ktorý vyštudovali a aké sú ich plány do najbližšej budúcnosti:

Matej KUBAŠKO, odbor informatika

– V prvom rade mi štúdium dalo veľa skúseností a mnoho kamarátov. Určite by som si vybral opäť túto školu, no možno iný odbor – skôr šport. Ale neľutujem ani to, že som šiel na informatiku.
Idem na vysokú školu, pravdepodobne študovať učiteľstvo telesnej výchovy. Už som podmienečne prijatý na dve vysoké školy – Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskú univerzitu v Prešove. V Banskej Bystrici mám telesnú výchovu kombinovanú s geografiou a v Prešove s občianskou náukou. Zatiaľ som sa hlásil len na tieto dve školy a uvidím, či si dám prihlášku aj do Košíc na bezpečnostný manažment. Rozhodnem sa podľa toho, či tam budú skúšky alebo nie.

Martin BREČKA, odbor informatika

– Škola mi dala výbornú prípravu na vysokú školu, ktorú teraz potrebujem. Dala mi aj veľa skúseností, hlavne čo sa týka informatiky. Rovnako som zistil, že to nie je celkom môj smer a dala mi priestor tvoriť, čo sa týka vizuálnej stránky – napríklad umožnili mi robiť billboardy, čo mi dalo veľa skúseností.
Určite by som si túto školu vybral opäť. Posledné roky som síce rozmýšľal, že by som šiel študovať grafiku, keďže ma to baví, ale je to taká vec, ktorú sa viem učiť aj sám, čiže školu na to nepotrebujem. Takže som rád, že som si vybral toto gymnázium a odbor informatika.
Po škole chcem ísť študovať ďalej, konkrétne marketing, čo ma celkom baví a chcel by som sa tomu venovať aj v budúcnosti. Zatiaľ mám vybratú školu len v Trnave, odbor marketing je na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Viktória KOLOŠTOVÁ, odbor informatika

– Štúdium mi dalo veľa skúseností, ale aj príležitostí, ako bol napríklad Erasmus. Ale aj zistenie, že škola nemusí byť len miesto, kde chodíte so stresom, ale že štúdium sa dá naozaj užiť, k čomu nepochybne prispeli aj naši skvelí učitelia. Vybrala by som si túto školu opäť, ale asi by som šla skôr na angličtinu ako na informatiku, lebo počas štúdia som zistila, že to nie je celkom odbor pre mňa.
Najbližšie plány sú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Som prijatá na právo do Trnavy, kde pravdepodobne aj pôjdem. Dávala som si prihlášku ešte na masmediálnu komunikáciu tiež do Trnavy, tam som takisto prijatá, ale viac ma asi láka právo.

Alexandra STRENITZEROVÁ, odbor informatika

– Tak, ako vravela aj Vika, hlavne veľa skúseností a príležitostí. Učitelia tu boli perfektní, učenie bolo častou aj formou zábavy a hlavne sme sa naučili toho viac než kdekoľvek inde. Keby som si znovu vyberala, tak gymnázium áno, ale možno by som uvažovala druhýkrát nad angličtinou. Ale som spokojná aj s informatikou.

Plánovala som ísť študovať medicínu alebo niečo podobné, ale nakoniec som sa vybrala na fyzioterapiu, ak ma teda príjmu. Dala som si prihlášku do Prešova. Prijímacie pohovory zrušili, takže je to iba na základe stredoškolských výsledkov.

Matúš ONČÁK, odbor šport

– Stretol som tu hlavne veľa kamošov a dosť som sa naučil ohľadom športu. To sú asi dve základné veci, ktoré mi dalo štúdium a štyri roky v tejto škole. Keby som sa mal rozhodovať odznovu, opäť by som si vybral túto školu. Je to skvelá škola a boli tú výborní učitelia.

Chcel by som ísť na vysokú školu, na policajnú akadémiu do Bratislavy a chcel by som pokračovať aj vo futbale, ak to bude možné.

Tomáš GECELOVSKÝ, odbor šport

– Naučil som sa veľa ohľadom športu, prišiel som sem hlavne kvôli futbalu, ale už som skončil. Pravdepodobne by som si opäť vybral túto školu, keďže štúdium je spojené aj s futbalom, je to aj gymnázium a do budúcnosti je dobré, ak má človek dobrý základ zo školy. Svoje rozhodnutie študovať práve tu určite neľutujem.

Ešte som sa definitívne nerozhodol, viem že už nemám toľko času, ale chcel by som ísť na policajnú akadémiu do Bratislavy alebo do Košíc. Dával som si už prihlášky, podmienky prijatia pozostávajú zo psychotestu, fyzického testu a vedomostného testu.